Let us know how it is going
4.‎1 LÆS ARTIKLEN

Spørgeundersøgelser

Som behandlet tidligere i dette kursus er det vigtigt at kende og bruge realitetsniveauet for det publikum, du kommunikerer til.

Al lave spørgeundersøgelser hjælper dig til at lykkes med at gøre det.

I public relations betyder det at lave spørgeundersøgelse at se meget nøje på den offentlige mening i forbindelse med en idé, et produkt, et aspekt i livet eller ethvert andet emne.

Ved at undersøge en gruppe, person for person, kan man få en idé om publikums mening om et emne ved at sætte svarene i lignende kategorier (lignende grupper) og se, hvad den højeste procent er på de populære svar.

Men hvad betyder det for dig, når du er på egen hånd? Du kan højst sandsynligt ikke storme ud og hyre en undersøgelsesekspert eller et undersøgelsesfirma til at indsamle meninger om et emne vedrørende naboerne i det nabolag, du lige er flyttet til, eller hvad de studerende i klassen mener, eller hvad de ansatte på arbejdet kunne tænke om dit projekt.

Faktum er, at du meget let kan lave dine egne undersøgelser.

En spørgeundersøgelse laves for at finde de knapper, en gruppe har. I forbindelse med undersøgelser betyder ordet knap emnet eller vendingen eller idéen, der kommunikerer realiteten hos et specifikt publikum. Det er noget, der er virkeligt for de fleste i gruppen, og som kan bruges til at få en respons og til at få enighed. Og i public relations er det, man vil have, enigheden og samarbejdet med sine handlinger fra folkene i en gruppe.

I en spørgeundersøgelse spørger man folk for at få deres mening om noget. En knap er den vigtigste information, man får fra denne handling. Det er det svar, der gives flest gange på ens spørgsmål i spørgeundersøgelsen. Og ved at bruge den knap, vil du få enighed fra folk, og du vil få en respons.

Spørgeundersøgelser kan også skrives til at fortælle dig, hvad folk virkelig ikke bryder sig om eller hader.

Med kendskab til et publikums realitet, som du får fra spørgeundersøgelser, er det muligt at informere dem om de idéer, du vil have dem til at godtage – du kan med andre ord få dit budskab over, fordi du kan sige det på en måde, som folk er villige til at modtage.

For at sammenfatte det er her de nøglepunkter, du skal forstå:

Et budskab er den kommunikation, tanke, idé, du ønsker at få over til modtagerne eller et publikum.

En knap bruges til at få publikummets enighed om at høre budskabet.

Et budskab og en knap er ikke det samme.

Ved at lave en spørgeundersøgelse og finde den rigtige knap kan du så bruge den knap til at få enighed og som et resultat få en respons.

For at lave en korrekt spørgeundersøgelse og bruge informationen på en måde til at frembringe de resultater du ønsker, skal du forstå formålet med spørgeundersøgelser, såvel som ARC og ARC-trekanten. Det kræver en forståelse af, hvad realitet er.

Når du laver en spørgeundersøgelse, bruger du ARC-trekanten. Og så bruger du igen ARC-trekanten til at bruge resultaterne fra undersøgelsen.

Det fungerer sådan her: Du kommunikerer til modtagere eller et publikum med affinitet for at finde ud af, hvad modtagernes realitet er. Realitet er enighed om det, der er. Så grunden til, at du laver en spørgeundersøgelse, er for at finde ud af, hvad modtagerne eller publikum vil være enige i.

Du bruger den realitet i en reklamesag eller en anden kommunikation for at få deres enighed om at høre budskabet. Som et resultat vil du øge publikummets affinitet for den ting, idé eller et projekt, du reklamerer for.

Så enkelt er det. Men det vil kun være enkelt for dig, hvis du forstår ARC-trekanten. Uden realitet eller en vis enighed vil kommunikation ikke nå dit publikum, og der vil ikke være nogen affinitet.

Spørgeundersøgelser laves for at få enighed. Spørgeundersøgelser laves ikke med noget andet formål. De laves for at opbygge enighed med modtagerne.

Du spørger for eksempel ti eller ti tusinde personer, hvad de mest ville ønske fra et bildæk, og de siger, at et dæk bør have ”lang levetid”. Det er knappen. Det er realiteten, det punkt hvor der er enighed om bildæk blandt det publikum. Så du bruger den knap over for det publikum, og de vil så lytte til det, du har at sige om bildæk.

Knapper har deres anvendelse, men vi er mere interesserede i budskabet. Budskabet er det vigtigste i enhver reklamesag eller PR-kommunikation. Knapper er kun den smørelse (noget der får ting til at glide eller ske glat og nemt), du bruger til at få dit budskab ud.

Hvordan man laver en spørgeundersøgelse

De handlinger, man gør, når man laver en spørgeundersøgelse, er enkle. Det første, du gør, er at finde frem til de spørgsmål, du vil stille publikummet for at finde ud af, hvad der er ønsket og behøvet, populært eller upopulært, eller hvad det nu er, du gerne vil finde ud af.

Når spørgsmålene er klar, skrives de ned på et ark papir, som den, der stiller spørgsmålene, kan bruge. Hvis du laver en spørgeundersøgelse i en by, hvor mange personer vil blive interviewet, kunne det være nyttigt at trykke et antal spørgeformularer. Men alt, der er brug for til de fleste undersøgelser, er et clipboard med masser af almindeligt papir og flere kuglepenne (så du ikke løber tør for blæk midt i undersøgelsen).

Siden med spørgsmålene til undersøgelsen placeres så øverst og bukkes om, mens der tages notater af svarene.

For at starte på en spørgeundersøgelse går du ganske enkelt hen til en person og introducerer dig på en venlig måde og spørger, om du må lave en spørgeundersøgelse på vedkommende.

Hvis personen beder om yderligere information om undersøgelsen, eller hvorfor den laves, besvares hans spørgsmål, og undersøgelsen begyndes.

Stil personen det første spørgsmål, vip siden med spørgsmålene og skriv svaret ned. Sørg for at nummerere svarene, så de svarer til nummeret på spørgsmålet, du stiller.

Du behøver ikke skrive hvert ord, personen siger til dig, men skriv de vigtigste punkter. Du vil erfare, efter du har fået lidt øvelse i at lave underspøgelser, at du næsten kan skrive alt ned.

Efter personen har besvaret det første spørgsmål, takker du ham eller hende og fortsætter med næste spørgsmål.

Tak personen ved afslutningen af undersøgelsen. Personen vil højst sandsynligt på dette tidspunkt takke dig, fordi folk elsker at blive bedt om deres mening om ting. Og at en anden person virkelig lytter er en usædvanlig og værdifuld oplevelse for mange mennesker.

Gå så hen til den næste person, og gentag samme procedure. Det er alt, der er til trinnene i at lave en spørgeundersøgelse på folk.

Undersøgelsesresultater

Når en spørgeundersøgelse er afsluttet, skal svarene tabuleres for at være brugbare. Tabulere betyder opstille i en tabel eller et skema.

Når du tabulerer svar fra undersøgelser, arrangerer du informationen på en velordnet måde, så du kan kigge undersøgelsesresultaterne grundigt igennem. Du bør undersøge svarene, så du kan finde frem til, hvad realiteten er hos de personer, du undersøgte.

Hvordan man tabulerer

1. Tæl alle modtagne undersøgelser.

2. Find frem til de forskellige svarkategorier (grupper) for hvert spørgsmål ved at opliste svarene kortfattet, efterhånden som du gennemgår undersøgelserne.

3. Når kategorierne er blevet udarbejdet, vil du ganske enkelt kunne sætte en skråstreg ved den korrekte kategori, hvor skråstregen betyder endnu et svar med en lignende karakter.

4. Når alle spørgsmålene er blevet tabuleret, tæl svarene i hver kategori sammen for hvert spørgsmål.

5. Find frem til procenten for hver kategori under hvert spørgsmål. Det gøres ved at dividere antal svar i den kategori med antal undersøgelser og gange det med 100.

Lad os for eksempel sige, du har 1.500 svar, der lignede hinanden for et spørgsmål, og det samlede antal undersøgelser er 2.500.

1.500 divideret med 2.500 = 0,6 x 100 = 60 %

Det betyder, at 60 % gav det lignende type svar.

6. Den eneste fejl, du kan begå, er ikke at indse, når nogle af svarene ligner hinanden. Hvis du begår denne fejl, får du mange forskellige kategorier, der ikke er nødvendige.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.