Let us know how it is going
6.‎1 LÆS ARTIKLEN

To elementære ting til at forbedre
forhold til andre

Der er en anden grundlæggende regel i public relations, der ofte ikke skænkes opmærksomhed eller gives tilstrækkelig vigtighed, men når du bruger den korrekt, kan du få succes i omgangen med andre.

Mennesket fandt frem til, at måden at glatte menneskelige relationer ud på var brugen af ”gode manerer”. Gode manerer vil ikke kun hele og reparere vanskelige tider mellem mennesker, de vil også virkelig forbedre forhold.

Selv de mest primitive kulturer, dvs. folk der lever de mest enkle måder uden moderne teknologi, har stadig højt udviklede måder for, hvordan de behandler hinanden.

Det blev lært fra et studie af 21 forskellige primitive folkeslag, der viser, at de følger og bruger deres skikke (accepterede måder at opføre sig på), regler eller traditioner mellem mennesker, mellem forskellige stammer og selv i deres forhold til folk fra andre lande.

Overalt i verden, uanset hvilket land eller område folk er fra, tager de kraftigt afstand fra ”dårlige manerer”.

De med ”dårlige manerer” accepteres ikke.

Og således er det, der er det vigtigste at forstå og bruge i public relations, ”gode manerer”.

Så, hvis du eller et team af folk, der bruger public relations, ikke er blevet dygtige til det, der er accepteret som ”gode manerer” hos dem, I møder, vil I gå fallit. Du eller et team kunne kende alle de vigtige metoder i public relations og alligevel mislykkes af en grund ”at have dårlige manerer”.

For at have ”gode manerer” er der to ting, du skal gøre:

(a) tillægge den anden person vigtighed og

(b) bruge tovejskommunikationscyklussen.

Tovejskommunikationscyklus

Når man har med mennesker at gøre, er det umuligt at få sine idéer over og få nogen accept uden en tovejskommunikationscyklus.

En cyklus er et tidsrum med en begyndelse og en afslutning. I en kommunikationscyklus har vi en person, der starter en kommunikation til en anden person, der modtager kommunikationen. Han forstår den og anerkender den så, og det fremkalder slutningen på cyklussen. Med anerkendelse menes at sige eller gøre noget for at vise en anden person, at du har hørt og forstået hans kommunikation. For eksempel, at sige: ”Tak.”

I en tovejskommunikationscyklus starter den anden person nu en kommunikation til den første person, som modtager den, forstår den og anerkender den. Med andre ord er tovejskommunikationscyklussen en normal kommunikationscyklus mellem to personer. Det er ikke en tovejskommunikationscyklus, hvis en af personerne ikke, når det er hans tur, starter en kommunikation, når han burde.

Uanset hvilke andre handlinger der er, når du mødes med nogen, er disse to ting involveret: At tillægge vigtighed til den anden person og at bruge tovejskommunikationscyklussen. Enhver person, som ikke bruger disse punkter, vil erfare, at han og hans budskab ikke accepteres.

At være arrogant (opføre sig som om man er bedre eller vigtigere end andre) og bruge magt kunne opnå kontrol over nogen eller noget, men denne metode vil aldrig få accept og respekt for en PR.

Grunden til at psykiateren eller psykologen aldrig kunne få bred goodwill (velvilje, billigelse og støtte) er, fordi de personligt er (a) meget arrogante, og (b) de udviser en stærk følelse af uvilje og mangel på respekt over for andre mennesker. Eksempler på det er de ting, psykiatere og psykologer siger om folk, såsom ”mennesket er et dyr”, eller at ”alle mennesker er sindssyge” osv.

De har bare ikke ”gode manerer”, fordi de ikke (a) tænker eller giver andre en følelse af vigtighed, og (b) de bruger ikke kommunikationscyklussen.

Succesfuld PR

Al succesfuld public relations er bygget på grundlag af gode manerer, da det er de første metoder udviklet til at gøre forhold mellem mennesker mindre smertefulde, vanskelige eller ubehagelige.

Gode manerer er langt bredere kendt og respekteret end emnet public relations. Som et resultat vil dine public relations-handlinger ikke få succes, hvis du ikke bruger gode manerer.

Hvis du for eksempel ignorerede sikkerhedsvagten i en virksomhed og behandlede ham, som om han ikke var vigtig, mens du var der for at mødes med hans chef, ville det sandsynligvis ende meget slemt for dig. For når det kommer til stykket, hvem tror du taler med chefen? Sikkerhedsvagten taler hver dag med sin chef.

At lave en aftale og ikke overholde den, at sende en invitation for sent ud til, at den kan accepteres, ikke at tilbyde folk mad eller drikke, ikke at rejse sig, når en gæst kommer ind på dit kontor eller i dit hjem, offentligt behandle sine ansatte som tjenere, offentligt at hæve sin stemme på en høj og ubehagelig måde, afbryde det, en anden siger, for at ”gøre noget vigtigere”, ikke at sige tak eller godnat – det er alt sammen ”dårlige manerer”. Folk der gør det eller tusind andre ubehøvlede ting, bliver afvist af dem, de kommer i kontakt med i livet.

Og derfor, da public relations dybest set er accept, så får dårlige manerer det til helt at mislykkes.

For at bruge PR-teknikkerne med succes skal du have gode manerer.

Det er ikke svært. Du skal se på dine meninger og følelser, som du viser over for folk, og korrigere hvad som helst, der kunne skabe vanskeligheder, når du omgås andre. Er folk hver især vigtige? Din tovejskommunikationscyklus skal også være perfekt, så perfekt at den er så naturlig, at der aldrig lægges mærke til den.

Med de to ting løst kan du nu lære mere om personen eller gruppen, du arbejder med, og hvad de mener ”gode manerer” er, så du kan bruge denne information, når du mødes med dem.

Så, med public relations brugt korrekt kan du få vellykket PR.

Vigtighed

Du har ingen idé om, hvor vigtige folk er. Det er faktisk blevet observeret at være det modsatte af, hvad man skulle tro. Med andre ord, folk i mindre vellykkede positioner i livet har en selvhøjtidelighed, der er langt større end nogen i en højere position. Med andre ord, en viceværts idé om sin egen vigtighed kunne være langt større end den succesfulde chef i firmaet, hvor viceværten arbejder!

Så ignorér folk for egen regning og risiko.

At forsøge at få særbehandling fra nogen ved at rose dem meget er ikke særlig brugbart. Faktisk nærer personen, du roser, ofte mistanke til det, fordi det ikke er ærligt og oprigtigt. Og din falskhed vil være indlysende for alle undtagen et fjols.

En persons vigtighed gøres indlysende for ham ved at vise ham respekt eller bare ved at lade ham vide, at du ser ham, og at du accepterer ham.

For eksempel kan du nemt vise nogen, at han er vigtig ved bare at sige: ”God morgen,” eller ”Hej,” når du ser personen. Normalt får det personen til at føle sig godt tilpas.

Også at kende personens navn og noget om hans liv vil skabe vigtighed. Når du for eksempel går for at mødes med nogen og ser receptionisten for anden gang, så hils på hende ved navn, og spørg også, hvordan hendes søn klarer sig til fodboldtræningen – noget hun tydeligvis er stolt over ud fra de billeder, hun har på sit skrivebord – og du vil lægge mærke til, at hun er mere venlig og hjælpsom. Bare med de enkle handlinger har du givet receptionisten vigtighed.

At optræde som om du er vigtigere end andre, er omtrent lige så acceptabelt som en død kat ved et bryllup – måske et dumt eksempel, men du forstår pointen. Det ville få folk til ikke at ønske at være i nærheden af dig.

Folk har værdi, og de er vigtige. Store eller små er de vigtige.

Hvis du ved det, er du godt på vej til at få gode manerer.

Og det betyder, at public relations kan finde sted.

Kommunikation

Tovejskommunikationscyklussen er vigtigere end det, der siges.

Indholdet i kommunikationen, den betydning der skal sendes over til en anden eller andre, er mindre vigtig, end at der finder en tovejskommunikationscyklus sted.

Kommunikation eksisterer for at blive besvaret eller brugt.

Kommunikation – med kommunikationscyklussen til stede først – skal eksistere, før den bærer noget budskab.

Budskaber skal bevæge sig på en kommunikationslinje. Linjen eller ruten, langs hvilken en kommunikation bevæger sig fra en person til en anden, skal være der. Hvis du for eksempel gik ind i et venteværelse på en lægekonsultation og begyndte at tale, uden at det var til nogen bestemt, ville du sandsynligvis blive ignoreret. Folk i området kunne fortsætte med at læse i deres magasiner eller tale med deres venner. Du skal først skabe kommunikationslinjen, hvilket vil sige at få nogens opmærksomhed, som du ønsker at tale med, og kun derpå begynde at tale.

Når man reklamerer, gør man ikke altid brug af kommunikationscyklussen. Du vil se annoncer såsom ”Køb den nyeste ______!” der går direkte ud i det blå. Du skal først gøre noget for at skabe kommunikationslinjen. Og linjen skal være enkel, så den får et svar, enten ved en person, der bruger det, køber det eller bare svarer tilbage.

Et morsomt eksempel var en sælger, som skrev til folk og sagde, de skulle købe et meget dyrt produkt uden endog at forklare dets brug eller værdi. Der var absolut ingen respons – nul. Det er, fordi sælgeren ikke skabte nogen kommunikationslinje. Han skrev til et navn fra en arkivmappe eller en liste, men ikke rigtig til nogen.

Når du arbejder med andre, skal du skabe en kommunikationscyklus, før nogen accept af det, du har at sige, kan finde sted. Så kunne du få dit budskab over.

Gode manerer kræver en tovejskommunikationscyklus. Det gælder endog, når man skriver breve eller taler i telefon.

Fra dette kender du ting som ”sig tak og godnat til fruen, når du går efter hendes middagsselskab”. Det er en korrekt anerkendelse i kommunikationscyklussen.

Du skal virkelig forstå tovejskommunikationscyklussen for at have virkelig gode manerer.

Uden en tovejskommunikationscyklus er public relations en nytteløs aktivitet.

Ritualer

Ritualer er en række handlinger og ord, der regelmæssigt bruges på den samme måde, nogle gange som en del af en religiøs ceremoni eller social skik i en gruppe eller blandt et folkeslag. Det er vigtigt at genkende og kende ritualerne i enhver gruppe, du måtte have at gøre med i public relations.

Hvis en indianers ritual ved formelle møder var så præcist, og hvis tusind andre primitive racer havde præcis social adfærd og tiltaleformer over for hinanden, så er det ikke for meget forlangt, at det moderne menneske også skal have gode manerer.

Men ”gode manerer” er mindre åbenlyse i vore tider, end de engang var. Det kommer af, at så mange folkeslag og skikke over hele verden er blandet sammen, så det har fået de rituelle traditioner, der engang blev godt praktiseret i de mindre grupper, til at forsvinde.

Man oplever en skødesløs og doven måde, manerer bliver brugt på.

Men det er ingen undskyldning for selv at have dårlige manerer.

Du kan have glimrende manerer bare ved at praktisere og være opmærksom på:

a. Folks vigtighed

b. Tovejskommunikationscyklus

c. Lokale ritualer, der bruges som korrekt adfærd

Disse er de første nødvendigheder for nogen, der bruger metoderne og færdighederne i PR. På det grundlag kan du opbygge en acceptabel public relations-fremtræden og -indflydelse, der får PR til at lykkes.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.