Let us know how it is going

Prestasjoner

Du har ingen prestasjoner enda.

Løsninger på stoff Kommer i gang

Start online-kurset i Løsninger på stoff.

Løsninger på stoff Student

Fullfør første leksjon.

Løsninger på stoff Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Løsninger på stoff Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Løsninger på stoff Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Løsninger på stoff.

Barn Kommer i gang

Start online-kurset om Barn.

Barn Student

Fullfør første leksjon.

Barn Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Barn Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Barn Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset om Barn.

Grunnelementene i PR Kommer i gang

Start online-kurset i Grunnelementene i PR.

Grunnelementene i PR Student

Fullfør første leksjon.

Grunnelementene i PR Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Grunnelementene i PR Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Grunnelementene i PR Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Grunnelementene i PR.

Assister for sykdommer og skader Kommer i gang

Start online-kurset i Assister for sykdommer og skader.

Assister for sykdommer og skader Student

Fullfør første leksjon.

Assister for sykdommer og skader Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Assister for sykdommer og skader Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Assister for sykdommer og skader Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Assister for sykdommer og skader.

Ekteskap Kommer i gang

Start online-kurset i Ekteskap.

Ekteskap Student

Fullfør første leksjon.

Ekteskap Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Ekteskap Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Ekteskap Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Ekteskap.

Bestanddelene i forståelse Kommer i gang

Start online-kurset i Bestanddelene i forståelse.

Bestanddelene i forståelse Student

Fullfør første leksjon.

Bestanddelene i forståelse Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Bestanddelene i forståelse Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Bestanddelene i forståelse Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Bestanddelene i forståelse.

Løsninger for et farlig miljø Kommer i gang

Start online-kurset i Løsninger for et farlig miljø.

Løsninger for et farlig miljø Student

Fullfør første leksjon.

Løsninger for et farlig miljø Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Løsninger for et farlig miljø Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Løsninger for et farlig miljø Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Løsninger for et farlig miljø.

Integritet og ærlighet Kommer i gang

Start online-kurset i Integritet og ærlighet.

Integritet og ærlighet Student

Fullfør første leksjon.

Integritet og ærlighet Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Integritet og ærlighet Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Integritet og ærlighet Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Integritet og ærlighet.

Den Emosjonelle toneskalaen Kommer i gang

Start online-kurset i Den emosjonelle toneskalaen.

Den emosjonelle toneskalaen Student

Fullfør første leksjon.

Den emosjonelle toneskalaen Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Den emosjonelle toneskalaen Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Den emosjonelle toneskalaen Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Den emosjonelle toneskalaen.

Verktøy for arbeidsplassen Kommer i gang

Start online-kurset i Verktøy for arbeidsplassen.

Verktøy for arbeidsplassen Student

Fullfør første leksjon.

Verktøy for arbeidsplassen Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Verktøy for arbeidsplassen Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Verktøy for arbeidsplassen Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Verktøy for arbeidsplassen.

Grunnleggende organisering Kommer i gang

Start online-kurset i Grunnleggende organisering.

Grunnleggende organisering Student

Fullfør første leksjon.

Grunnleggende organisering Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Grunnleggende organisering Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Grunnleggende organisering Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Grunnleggende organisering.

Hvordan løse konflikter Kommer i gang

Start online-kurset i Hvordan løse konflikter.

Hvordan løse konflikter Student

Fullfør første leksjon.

Hvordan løse konflikter Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Hvordan løse konflikter Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Hvordan løse konflikter Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Hvordan løse konflikter.

Tilværelsens dynamikker Kommer i gang

Start online-kurset i Tilværelsens dynamikker.

Tilværelsens dynamikker Student

Fullfør første leksjon.

Tilværelsens dynamikker Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Tilværelsens dynamikker Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Tilværelsens dynamikker Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Tilværelsens dynamikker.

Studieteknologi Kommer i gang

Start online-kurset i Studieteknologi.

Studieteknologi Student

Fullfør første leksjon.

Studieteknologi Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Studieteknologi Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Studieteknologi Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Studieteknologi.

Kommunikasjon Kommer i gang

Start online-kurset i Kommunikasjon.

Kommunikasjon Student

Fullfør første leksjon.

Kommunikasjon Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Kommunikasjon Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Kommunikasjon Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Kommunikasjon.

Etikk og tilstandene Kommer i gang

Start online-kurset i Etikk og tilstandene.

Etikk og tilstandene Student

Fullfør første leksjon.

Etikk og tilstandene Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Etikk og tilstandene Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Etikk og tilstandene Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Etikk og tilstandene.

Undersøkelser Kommer i gang

Start online-kurset i Undersøkelser.

Undersøkelser Student

Fullfør første leksjon.

Undersøkelser Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Undersøkelser Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Undersøkelser Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Undersøkelser.

Årsaken til undertrykkelse Kommer i gang

Start online-kurset i Årsaken til undertrykkelse.

Årsaken til undertrykkelse Student

Fullfør første leksjon.

Årsaken til undertrykkelse Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Årsaken til undertrykkelse Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Årsaken til undertrykkelse Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Årsaken til undertrykkelse.

Siktemål og mål Kommer i gang

Start online-kurset i Siktemål og mål.

Siktemål og mål Student

Fullfør første leksjon.

Siktemål og mål Gjennomfører løpet

Fullfør 1/4 av kurset.

Siktemål og mål Øker farten

Fullfør 3/4 av kurset.

Siktemål og mål Online-kursfullføring

Fullfør online-kurset i Siktemål og mål.

Se alle