Let us know how it is going

Uppnåenden

Du har inte uppnått någon prestation än.

Svar på drogproblemet Att komma igång

Börja på online-kursen Svar på drogproblemet.

Svar på drogproblemet Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Svar på drogproblemet Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Svar på drogproblemet Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Svar på drogproblemet Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Svar på drogproblemet.

Barn Att komma igång

Börja på online-kursen Barn.

Barn Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Barn Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Barn Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Barn Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Barn.

Grunderna i public relations Att komma igång

Börja på online-kursen Grunderna i public relations.

Grunderna i public relations Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Grunderna i public relations Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Grunderna i public relations Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Grunderna i public relations Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Grunderna i public relations.

Assister för sjukdomar och skador Att komma igång

Börja på online-kursen Assister för sjukdomar och skador.

Assister för sjukdomar och skador Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Assister för sjukdomar och skador Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Assister för sjukdomar och skador Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Assister för sjukdomar och skador Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Assister för sjukdomar och skador.

Äktenskap Att komma i gång

Börja på online-kursen Äktenskap.

Äktenskap Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Äktenskap Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Äktenskap Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Äktenskap Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Äktenskap.

Beståndsdelarna i förståelse Att komma i gång

Börja på online-kursen Beståndsdelarna i förståelse.

Beståndsdelarna i förståelse Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Beståndsdelarna i förståelse Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Beståndsdelarna i förståelse Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Beståndsdelarna i förståelse Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Beståndsdelarna i förståelse.

Lösningar för en farlig omgivning Att komma i gång

Börja på online-kursen Lösningar för en farlig omgivning.

Lösningar för en farlig omgivning Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Lösningar för en farlig omgivning Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Lösningar för en farlig omgivning Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Lösningar för en farlig omgivning Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Lösningar för en farlig omgivning.

Integritet och ärlighet Att komma igång

Börja på online-kursen Integritet och ärlighet.

Integritet och ärlighet Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Integritet och ärlighet Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Integritet och ärlighet Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Integritet och ärlighet Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Integritet och ärlighet.

Den emotionella Tonskalan Att komma i gång

Börja på online-kursen Den emotionella Tonskalan.

Den emotionella Tonskalan Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Den emotionella Tonskalan Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Den emotionella Tonskalan Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Den emotionella Tonskalan Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Den emotionella Tonskalan.

Verktyg för arbetslivet Att komma i gång

Börja på online-kursen Verktyg för arbetslivet.

Verktyg för arbetslivet Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Verktyg för arbetslivet Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Verktyg för arbetslivet Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Verktyg för arbetslivet Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Verktyg för arbetslivet.

Organiseringens grunder Att komma igång

Börja på online-kursen Organiseringens grunder.

Organiseringens grunder Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Organiseringens grunder Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Organiseringens grunder Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Organiseringens grunder Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Organiseringens grunder.

Hur man löser konflikter Att komma igång

Börja på online-kursen Hur man löser konflikter.

Hur man löser konflikter Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Hur man löser konflikter Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Hur man löser konflikter Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Hur man löser konflikter Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Hur man löser konflikter.

Tillvarons dynamiker Att komma igång

Börja på online-kursen Tillvarons dynamiker.

Tillvarons dynamiker Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Tillvarons dynamiker Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Tillvarons dynamiker Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Tillvarons dynamiker Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Tillvarons dynamiker.

Studieteknologin Att komma igång

Börja på online-kursen Studieteknologin.

Studieteknologin Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Studieteknologin Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Studieteknologin Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Studieteknologin Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Studieteknologin.

Kommunikation Att komma igång

Börja på online-kursen Kommunikation.

Kommunikation Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Kommunikation Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Kommunikation Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Kommunikation Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Kommunikation.

Etik och tillstånden Att komma igång

Börja på online-kursen Etik och tillstånden.

Etik och tillstånden Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Etik och tillstånden Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Etik och tillstånden Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Etik och tillstånden Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Etik och tillstånden.

Undersökningar Att komma i gång

Börja på online-kursen Undersökningar.

Undersökningar Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Undersökningar Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Undersökningar Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Undersökningar Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Undersökningar.

Orsaken till undertryckande Att komma igång

Börja på online-kursen Orsaken till undertryckande.

Orsaken till undertryckande Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Orsaken till undertryckande Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Orsaken till undertryckande Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Orsaken till undertryckande Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Orsaken till Undertryckande.

Targets och mål Att komma i gång

Börja på online-kursen Targets och mål.

Targets och mål Nybörjare

Fullborda första lektionen.

Targets och mål Gör hela kursen

Fullborda 1/4 av kursen.

Targets och mål Får upp ångan

Fullborda 3/4 av kursen.

Targets och mål Fullbordan av online-kurs

Fullborda online-kursen Targets och mål.

Se allt