Let us know how it is going

VÄLKOMMEN TILL
SCIENTOLOGY ONLINE-KURSER

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Oavsett vilka svårigheter du har i livet, erbjuder Scientology dig svar.

Den ger en exakt teknologi med steg-för-steg-metoder du kan använda för att hantera problem och förbättra ditt liv och livet för människorna omkring dig.

Skriv in dig på en Scientology online-kurs och skaffa dig de verktyg du behöver för att få bukt med livets svårigheter – vilka de än är – och uppnå ett mer tillfredsställande och lyckligare liv. För oavsett vad situationen är, så går det att göra något åt det med Scientology.

Är redan inskriven på en online-kurs?

Välj en kurs från listan nedan.

Tillvarons dynamiker

Här är de åtta drivkrafterna i riktning mot överlevnad – eller ”dynamikerna” – vilka utgör själva livet. Genom att förstå dessa, reder livets trassligheter ut sig och man kan ...

Beståndsdelarna i förståelse

Brist på förståelse är den gemensamma faktorn i alla upprördheter och gräl. I detta häfte beskrivs de tre delarna som förståelse består av: ...

Hur man löser konflikter

Konflikter är så vanliga i världen idag, att de flesta tar för givet att det är så livet ska vara. Men det är inte naturligt för ...

Lösningar för en farlig omgivning

Det finns de som vill att du ska tro att världen omkring dig är farligare än den faktiskt är. Sätt på nyheterna eller titta i en dagstidning ...

Assister för sjukdomar och skador

När man har sjuka eller skadade vänner eller anhöriga, vill man hjälpa dem genom att lindra deras lidande.

Integritet och ärlighet

Om du någonsin plötsligt svikits av någon du litade på; om du känt den svidande smärtan när någon du älskat varit otrogen; om du ...

Äktenskap

Den stress och de påfrestningar som livet utsätter ett äktenskap för, kan sätta även en mycket kärleksfull relation på prov. Men det är möjligt att reparera ett äktenskap ...

Den emotionella Tonskalan

Hur mycket större skulle våra chanser till framgång vara om vi kunde förutse om någon vi träffar kommer att vara ärlig eller oärlig? Kanske du använder svårvunna ...

Svar på drogproblemet

Varje område av livet påverkas av det omfattande drogmissbruket. Brottslighet och våld är de mest uppenbara konsekvenserna, men de liv som förstörs och förloras till droger ...

Barn

Skingra de mysterier, åsikter och teorier som har gjort föga för att mildra problem och osäkerhet i samband med barnuppfostran. Finns i ...

Verktyg för arbetslivet

Arbete upptar sju tiondelar av våra liv. Det avgör vår förmåga att försörja våra närmaste och oss själva, det bestämmer vår livskvalitet, och ...

Etik och tillstånden

Nästan alla skulle vilja förbättra förhållanden i sina liv. Men hur gör man det? Tänk om det fanns exakta formler som man kunde följa för att förbättra ...

Orsaken till undertryckande

Har du någonsin funderat över varför vissa människor ständigt är sjuka och andra verkar leva i en emotionell berg-och-dalbana, där de är uppåt ena dagen och nere nästa?

Undersökningar

Går man in på internet eller tittar i en tidning så finner man alla möjliga förklaringar på att ett visst företag misslyckades eller en viss politisk plan gick i stöpet ...

Organiseringens grunder

Organisering är ett ämne som kan tillämpas på både en liten och stor verksamhet. Från ens eget hushåll till de största företagen är det ens ...

Grunderna i public relations

Public relations ger en medlen för att kunna kommunicera sina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är absolut nödvändig när man har att göra med nya idéer. Det är hur ...

Targets och mål

Att tänka ut ett mål är inte svårt. De flesta av oss har ingen brist på förhoppningar och ambitioner, och dessa är faktiskt vad livet består av. Men samtidigt ...

Studie­teknologin

Alltför många elever går ut grundskolan och fullbordar högre studier utan att kunna använda vad de lärt sig. Det är inte det att de är dumma eller att ...

Kommunikation

Kommunikationsfärdigheter är väsentliga inom allt vi gör i livet. Faktum är att när allt kommer omkring, oavsett vilken nivå det gäller, är kommunikation den enda aktivitet ...