Let us know how it is going
4.‎1 LÆS ARTIKLEN

At kunne konfrontere

Der er altid noget i en persons liv, som han kan konfrontere. Konfrontere betyder nemt at kunne stå over for nogen eller noget uden at undgå ham eller det. Hvis en person helt eller delvis kan konfrontere en vanskelighed, kan han gøre noget ved den.

Det er et meget brugbart princip, da det åbner døren for at hjælpe nogen til at forbedre et område i hans liv.

For eksempel besøger en socialarbejder en kvinde, fru Olsen, i hendes lejlighed. Fru Olsen har en masse problemer og fortæller dem til socialarbejderen.

Lad os sige, at fru Olsen klager over, at hendes mand er fuld hele tiden og aldrig kommer hjem med noget af lønnen. Møblerne er alle gået i stykker, og de er bagud med huslejen.

Socialarbejderen kunne sige med de bedste hensigter: ”Det, du bør gøre, fru Olsen, er at gøre rent i hele lejligheden. Skrub den ren fra gulv til loft. Vi har trods alt givet dig sæbe. Og få dine børn vasket og klædt i det pæne nye tøj, som vi har sendt dig. Så vil jeg tage en snak med din mand om hans drikkeri.”

Selv hvis fru Olsen ville have gjort hele lejligheden ren og fået børnene i det pæne tøj, ville hun og socialarbejderen nu være helt uenige. Socialarbejderen har fortalt fru Olsen noget, som fru Olsen af erfaring ved ikke kan gøres. Hun ved også, at ingen kan tale med hendes mand om hans drikkeri. Hun tror end ikke, at ti vilde heste ville kunne gøre noget ved hr. Olsens drikkeri. Det ved hun. Og socialarbejderen har bare ramt direkte ind i fru Olsens overbevisning på det punkt.

Lad os sige, at socialarbejderen i stedet havde fundet noget, som fru Olsen kunne konfrontere at gøre, og havde bedt hende om at gøre det. Selvom det lyder meget enkelt, er det meget, meget brugbart.

Hun har måske lagt mærke til, at fru Olsen tømte et askebæger i løbet af samtalen. Så hun siger: ”Jeg vil sige dig, hvad jeg ville gøre. Jeg ville begynde på det her lidt ad gangen og få stedet gjort rent. Så hvad med at sørge for, at askebægrene er tømte?”

I første omgang bliver fru Olsen måske lidt vred på socialarbejderen. Men efter at damen er taget af sted, vil hun gå rundt og tømme askebægrene.

Det er ret forbløffende. Lige pludselig kunne fru Olsen få en betydelig følelse af håb. Hun er ikke blevet bedt om at bestige for høj en bakke. Hun bliver bedt om at konfrontere at gøre noget, som hun føler, hun kan gøre. Før eller senere kan hun måske oven i købet få den idé, at der er noget, der kan gøres ved hr. Olsens drikkeri.

Teknikken er at finde ud af, hvad problemerne er, og så få gjort noget ved dem, som kan gøres af nogen, der kan gøre det.

Det første niveau af håb er: ”Der kan gøres noget ved det,” og det andet niveau er: ”Det er noget, som du kan gøre.”

Princippet om at give en person noget, som de kan konfrontere at gøre, er meget, meget brugbart inden for mange områder.

Folk ved ofte ikke, hvordan de skal komme videre i livet. De føler, at de ikke kan forbedre noget i livet, at det er umuligt at få det bedre overhovedet. Men ved at bruge denne information kunne man vise en person eller endda en hel gruppe mennesker, at det er muligt at få det bedre.

Begynd med at fortælle personen, du vil hjælpe: ”Skriv en kort liste over de problemer, som du har i livet.”

Når han har gjort det, så spørg: ”Hvilket af dem er nemmest for dig at konfrontere? Skriv nu det ned.”

Sig så til ham: ”Skriv nu ned, hvad du er helt sikker på, du kunne gøre ved den sidste ting, som du skrev ned.”

Til sidst siger du til ham: ”Kan du se, hvad du skrev nederst på siden? Gør det!”

Ved at bruge disse principper kunne du blive en meget succesfuld rådgiver. Få en vurdering af, hvad folk anser for at være deres problemer og vanskeligheder. Find så ud af fra dem, hvilke af disse de føler, de kan konfrontere. Du ender med ét problem eller én vanskelighed, og det ville de være i stand til at konfrontere omkring det problem. Og de vil gøre noget ved det, og de vil vinde.

Det eneste, man skal passe på, er, at folk sommetider får for meget fart på og, som en baby der lige har lært at gå, løber tværs igennem rummet i fuld fart. Desværre ryger de sædvanligvis på næsen ved tredje skridt. De kan blive for ambitiøse. Så du er nødt til at give rådet: ”Gør ikke mere end det her lige nu.”

Hvis du gør det til din opgave at (1) hurtigt vurdere, hvad personen mener, der er galt; så (2) finde ud af, hvilke af disse punkter han kan konfrontere; så (3) finde ud af, hvad han vil gøre ved det punkt, han mener, han kan gøre noget ved; og så (4) få ham til at gøre det, og lige der bliver du skrækkeligt insisterende på at få det punkt udført, vil du få enighed hver gang.

De ved, at du rådgiver dem ud fra deres vurdering af situationen, og derfor taler du sandt.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.