Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTIKOPGAVE

Observér dine omgivelser

Praktiske opgaver

Bemærk: Disse afsluttende øvelser er valgfrie. Du behøver ikke at lave dem. De er taget med her, så du ved at lave dem kan få en forøget forståelse og evne til at anvende kursets materialer.

Find et eksempel på, at dine omgivelser er blevet gjort farligere, end de faktisk er. Lav denne øvelse, indtil du er sikker på, at omgivelserne virkelig er blevet gjort farligere, end de faktisk er.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.