Let us know how it is going
7.‎6 PRAKTIJKOPDRACHT

Het Beoefenen van Goede Manieren

Ga je gemeenschap in en breng “goede manieren” in de praktijk door de volgende dingen in acht te nemen wanneer je mensen ontmoet:

a. De belangrijkheid van mensen

b. De twee-richtings-communicatiecyclus

c. De plaatselijke gebruiken die als correct gedrag gelden.

Ga hiermee door met verschillende mensen en groepen in je gemeenschap totdat je het gevoel hebt dat je met zekerheid goede manieren in de praktijk kunt brengen en de goede resultaten hiervan kunt zien.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel Praktijkopdrachten opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.