Let us know how it is going
7.‎6 תרגיל מעשי

תרגול גינוני התנהגות טובים

הסתובב בקהילה שלך ותרגל "גינוני התנהגות טובים" באמצעות הפגנת הדברים הבאים כשאתה נפגש עם אנשים:

א. חשיבותם של אנשים

ב. מחזור תקשורת דו-כיוונית

ג. טקסים ומנהגים מקומיים שנמצאים בשימוש בתור התנהגות הולמת.

המשך לעשות זאת עם אנשים וקבוצות שונים בקהילה שלך עד שאתה מרגיש שאתה יכול להפגין גינוני התנהגות טובים עם ודאות ולראות את התוצאות הטובות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.