Let us know how it is going
7.‎6 PRAKTIKUPPGIFT

Att praktisera gott uppförande

Gå ut i ditt närområde och praktisera ”gott uppförande” genom att visa följande när du träffar människor:

a. Människors betydelse

b. Tvåvägskommunikationscykeln

c. Lokala ritualer som används som korrekt uppförande

Fortsätt att göra detta med olika personer och grupper i ditt närområde tills du känner dig säker på att du kan använda gott uppförande och se de goda resultaten.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.