Let us know how it is going
6.‎1 תרגיל מעשי

התבונן בסביבה שלך

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

מצא דוגמה שבה גרמו לסביבה שלך להיראות יותר מסוכנת ממה שהיא באמת. עשה את התרגיל הזה עד שאתה בטוח שבאמת גורמים לסביבה להיראות יותר מסוכנת ממה שהיא.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.