Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Observera din omgivning

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Hitta ett exempel på att din omgivning har fåtts att se farligare ut än den faktiskt är. Gör denna uppgift tills du är säker på att omgivningen faktiskt fås att se farligare ut än den är.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.