Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Observer dine omgivelser

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Finn et eksempel der omgivelsene dine ble gjort farligere enn de i virkeligheten er. Gjør denne øvelsen til du er sikker på at man får omgivelsene til å se farligere ut enn de i virkeligheten er.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.