Let us know how it is going
9.‎4 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Sebaka se Loketseng

Sebetsa hore nang Sebaka se Loketseng ho ka ba bakeng sa ho hong hoo o batlang ho ho phetha ho bophelo ba hao kapa ho hong hoo o ho etsang e le papadi.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Boikwetliso bo Sebetsang le ho leka kutlwisiso ya hao hape