Let us know how it is going

REA O AMOHELA HO
THUTO YA INTHANETENG YA SCIENTOLOGY

HO TSWA HO BUKA YA LETSOHO SCIENTOLOGY

Ho sa tsotelehe mathata ao o ka bang le ona bophelong, Scientology e fana ka dikarabo.

E fana ka theknoloji e hantle feela le mohato ka mohato ho tsamaiso eo o ka rarollang mathata le ho ntlafatsa bophelo ba hao le ba haufi le wena.

Ngodisa ho Thuto ya Inthaneteng ya Scientology mme o phaelle disebediswa tsa ho hlola mathata afe kapa afe a bophelo le ho phela bophelo bo kgotsofatsang le bo thabileng haholwanyane. Ho sa tsotelehe boemo, le Scientology, ho na le ntho e ka etswang ka hona.

Na o se o ngodisitse thutong ya inthanete?

Kgetha thuto ho lethathamo le ka tlase.

Dynamics tsa Boteng

Mona ke ditakatso tse robedi tse lebisang ho pholoheng kapa ho "matla" a etsang bophelo ka bo bona. Ka ho utlwisisa tsena, marangrang a bophelo a buleha mme o ka...

Dikarolo tsa Kutlwisiso

Ho haellwa ho utlwisisa ke sesosa se tlwaelehileng ditlhokofatsong tsohle le dikgohlanong. Bukeng ena, dintlha tse tharo tse etsang kutlwisiso di behilwe:...

Mokgwa wa ho Rarolla Dikgohlano

Dikgohlano di se di atile haholo lefatsheng kajeno hoo batho ba bangata ba di nkang e se e le tsela eo bophelo bo lokelang ho ba ka teng. Empa ha se ntho ya tlhaho bakeng sa...

Tharollo ya Tikoloho e Kotsi

Ho na le ba ka ratang hore o dumele hore lefatshe le o potileng le kotsi ho feta kamoo le leng ka teng. Bulela ditaba kapa o nke koranta...

Assists ya Mafu le Dikotsi

Ha re tobane le ho kula kapa ho tswa dikotsi tsa metswalle kapa ditho tsa lelapa motho a ka rata ho ba thusa.

Botshepehi le ho Tshepahala

Haeba o kile wa nyahlatswa ka tshohanyetso ke motho eo o mo tshepang, haeba o kile wa utlwa bohloko ba ho hloka botshepehi bo entsweng ke motho eo o mo ratang, haeba o...

Lenyalo

Matshwenyeho le mathata ao bophelo bo a behang lenyalong a ka lekang le kamano e lerato. Leha ho le jwalo ho ka kgona ho kopanya lenyalo hape,...

Sekala sa Tone ya Maikutlo

Menyetla ya rona ya katleho e ka ba meholo hakae ha re ka bonela pele hore na motho eo re kopanang le yena o tla fetoha ya tshepahalang kapa ya sa tshepahaleng? Mohlomong o sebedisa dikgetho tse thata...

Dikarabo ho Dithetefatsi

Ha ho na karolo ya bophelo e sa ameheng ke sewa sa tshebediso ya dithethefatsi. Tlolo ya molao le pefo ke tsona dihlahiswa tse hlakileng haholo, empa maphelo a sentswe kapa a lahlehetse ho dithethefatsi...

Bana

Lahla diphiri, maikutlo le dikgopolo tse entseng ho seng ho kae ho fokotsa mathata le ho hloka bonnete mabapi le ho hodisa bana. E na le...

Disebediswa tsa Mosebetsing

Mosebetsi o nka karolo e leshome le metso e supileng ya bophelo ba rona. O beha qeto ya bokgoni ba rona ba ho tshehetsa ba itshetlehileng ho rona le rona, o theha boleng ba bophelo ba rona le, ho...

Melao ya Boitshwaro le Maemo

Ho batla e le motho e mong le e mong a ka ratang ho ntlafatsa maemo a bophelo ba hae. Empa o e etsa jwang? Haeba ho ne ho e-na le fomula e tobileng eo motho a ka e latelang ho ntlafatsa...

Sesosa sa Kgatello

Na o kile wa ipotsa hore na ke hobaneng ha batho ba bang ba dula ba kula ha ba bang bona ba bonahala ba le roller coaster haholo maikutlong? Bukaneng,...

Dipatlisiso

Kena inthaneteng kapa o nke koranta mme o tla fumana mefuta yohle ya ditlhaloso mabapi le hore na ke hobaneng ha mokgatlo ona o ile wa hloleha kapa morero oo wa dipolotiki o phatlohile....

Metheo ya Tlhophiso

Mokgatlo ke taba e ka sebediswang mesebetsing e mennyane haholo kapa e meholo ka ho fetisisa. Ho tloha ntlong ya hae ho ya ho mokgatlo o ikemetseng — ke...

Bohlokwa ba Dikamano tsa Setjhaba

Dikamano tsa setjhaba di fana ka mokgwa wa ho buisana ka mehopolo ya hao le ho etsa hore e amohelwe - boiphihlelo bo hlokahalang haholo ha o sebetsana le mehopolo e metjha. Ho jwang...

Dipheyo le Dipheo

Ho thata ho etsa sepheo sa hao. Boholo ba rona ha re na tlhaelo ya tshepo le ditabatabelo, mme ehlile tsena ke dintho tsa bophelo. Le ha ho le jwalo...

Theknoloji ya ho Ithuta

Baithuti ba bangata ba qeta sekolong le koletjheng ba sa kgone ho sebedisa seo ba ithutileng sona sekolong. Ha se le hore ke dithotho kapa hore ba...

Puisano

Tsebo ya puisano e bohlokwa ho sohle seo re se etsang bophelong. Ebile, ha tsohle di builwe di bile di entswe, ​​maemong afe kapa afe, puisano ke tshebetso e le nngwe...