Let us know how it is going
9.‎5 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Tatellano e Nepahetseng

Shebella dintho tse etsahalang lapeng kapa mosebetsing mme o bone hore na di etswa ka tatellano e nepahetseng.

Tswela pele ho etsa sena ho fihlela o bona tatellano e nepahetseng ea diketsahalo.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Boikwetliso bo Sebetsang le ho leka kutlwisiso ya hao hape