Let us know how it is going
4.‎2 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Nnete

Fumana motho eo o ka ntlafatsang nnete ka ho fumana ho hong hoo yona le motho e mong le ka dumellanang teng.

HLOKOMELA: Pheta ketsahalo ena hangata kamoo ho hlokahalang hore o be o phutholohe ka botlalo ka tsamaiso.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape