Let us know how it is going

AMA-DYNAMICS OBUKHONA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Ama-Dynamics Obukhona

Kule sifundo uzofunda:

  • Isisusa esiyisisekelo sazo zonke izenzo nezinqumo zakho.
  • Izingxenye eziyisishiyagalombili ezihlukene ezakha impilo nokuthi ngayinye ihlobana kanjani nenye.
  • Ungazenza kanjani ngokuzethemba izinqumo ezifanele empilweni.