Let us know how it is going

TILLVARONS DYNAMIKER

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Tillvarons dynamiker

På denna kurs får du lära dig:

  • Den grundläggande motivationen bakom alla dina handlingar och beslut.
  • De åtta separata delar som livet består av och sambandet mellan dem.
  • Hur man tryggt fattar de rätta besluten i livet.