Let us know how it is going

UYEMUKELWA
KWIZIFUNDO EZI-ONLINE ZE-SCIENTOLOGY

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Noma ngabe ubhekane nobunzima obungakanani empilweni, i-Scientology isinika izimpendulo.

Inika ubuchwepheshe ngqo nezinqubo zezinyathelo ongazisebenzisa ukusombulula izinkinga futhi wenze impilo yakho ibe ngcono nezimpilo zalabo abasondele kuwe.

Bhalisa kwisifundo se-Scientology Online Course futhi uthole amathuluzi okunqoba noma ibuphi ubunzima bempilo futhi uthole impilo eyanelisayo nejabulisa kakhudlwana. Ngoba noma ngabe yisiphi isimo, nge-Scientology, kunokuthile okungenziwa ngakho.

Usuvele ubhalisele isifundo esi-online?

Khetha isifundo kusuka kuhlu olungezansi.

Ama-Dynamics Obukhona

Nazi izifiso eziyisishiyagalombili zokusinda noma “ama-dynamics” enza impilo uqobo. Ngokuqonda lezi, imisele yokuphila yeqa futhi unga...

Izingxenye zokuQonda

Ukuntuleka kokuqonda kuyisici esijwayelekile kukho konke ukukhathazeka nokuxabana. Kule ncwajana, izinto ezintathu ezakha ukuqonda zibhaliwe:

Ungazixazulula Kanjani Izingxabano

Izingxabano zivame kakhulu emhlabeni namuhla kangangokuba abantu abaningi bazithatha kalula nje ukuthi iyonandlela impilo okufanele ibe yiyo. Kodwa ke akuyona into yemvelo...

Izixazululo Zendawo Eyingozi

Kukhona labo abangathanda ukuthi ukholwe ukuthi umhlaba okuzungezile uyingozi kakhulu kunokuba kunjalo empeleni. Vula izindaba noma uthathe iphephandaba...

Ama-Assists eZifo nokuLimala

Lapho ubhekene nokugula noma ukulimala kwabangane noma kwamalungu omndeni umuntu angathanda ukubasiza.

UbuQotho NokweThembeka

Uma ngabe uphoxiwe ngokuzumayo ngokungazelelwe ngumuntu omethembayo, uma uke wezwa ubuhlungu lokungathembeki olwenziwe ngumuntu omthandayo, uma u...

Umshado

Izingcindezi nezinkinga impilo ezifaka emshadweni zingavivinya noma ubudlelwane obunothando kakhulu. Kepha kungenzeka ukubuyisela umshado futhi,...

I-Emotional Tone Scale

Angaba makhulu kangakanani amathuba ethu empumelelo uma singaqagela ukuthi umuntu esihlangana naye uzophumelela athembeke noma angathembeki? Mhlawumbe usebenzisa i-hard-won...

Izimpendulo Kwizidakamizwa

Awukho umkhakha wempilo ongathintwa ubhubhane lokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ubugebengu nodlame kuyimikhiqizo esobala kakhulu, kepha izimpilo zonakalisiwe noma zilahlekile kwizidakamizwa...

Izingane

Susa izimfihlakalo, imibono engenzi lutho oluncane ukuze kudambiswe izinkinga nokungaqiniseki ngokukhulisa izingane. Kuqukethwe...

AmaThuluzi AseMsebenzini

Umsebenzi uthatha ingxenye eyisikhombisa kweziyishumi yezimpilo zethu. Inquma ikhono lethu lokuxhasa abondli bethu futhi nathi uqobo, isungula ikhwalithi yempilo yethu futhi,...

Ukuziphatha neZimo

Cishe wonke umuntu angathanda ukuthuthukisa izimo empilweni yakhe. Kepha ukwenza kanjani? Uthini ngabe bekukhona ngqo amafomula umuntu angawalandela ukuthuthukisa...

Imbangela Yokucindezeleka

Wake wazibuza ukuthi kungani abanye abantu begula njalo kanti abanye babonakala bephila ngokungazweli emphefumulweni? Kwincwajana,...

Uphenyo

Ngena kwi-Intanethi noma uthathe iphephandaba futhi uzothola zonke izinhlobo zezincazelo zokuthi kungani le nhlangano yehlulekile noma lelo hlelo lepolitiki laqhuma….

OkuyisiSekelo sokuHlela

I-organization yisifundo esingafakwa emisebenzini emincane kakhulu noma enkulu kunazo zonke. Kusuka endlini yomuntu kuye kwi-mega-corporation kungokwakhe...

Izisekelo zobuHlobo noMphakathi

Ubudlelwano bomphakathi buhlinzeka ngezindlela zokuxhumana ngemibono yakho futhi uzenze zamukelwe—okufuneka ngekhono lapho usebenza nemibono emisha. Kunjalo...

Ama-Targets kukanye nemiGomo

Ukuthola umgomo akunzima ukwenza. Abaningi bethu asinakho ukushoda kwamathemba nezifiso, futhi empeleni lezi yizinto zokuphila. Kepha ngesikhathi esifanayo...

UbuChwepheshe BokuTadisha

Baningi kakhulu abafundi abaphothule esikoleni nasekolishi kodwa abakwazi ukusebenzisa lokho abakufundile esikoleni. Akukhona ukuthi bayiziphukuphuku noma ukuthi...

UkuXhumana

Amakhono wokuxhumana abalulekile kukho konke esikwenzayo empilweni. Eqinisweni, lapho konke kushiwo futhi kwenziwa, kunoma yiliphi izinga, ukuxhumana kungumsebenzi owodwa...