Let us know how it is going

הדינמיקות של הקיום

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


הדינמיקות של הקיום

בקורס זה אתה תלמד:

  • המניע הבסיסי מאחורי כל הפעולות וההחלטות שלך.
  • שמונת החלקים השונים שמרכיבים את החיים ואיך כל אחד מהם קשור לאחרים.
  • כיצד לקבל בביטחון את ההחלטות הנכונות בחיים.