Let us know how it is going
8.‎1 LÆS ARTIKLEN

Vejen ud

Kun Scientology kan fuldt ud håndtere virkningerne af stoffer på en person.

Måden at få nogen af stoffer er nu kendt og bruges med succes over hele verden.

Det begynder med ernæringsmæssig håndtering og Objektive Processer, som med succes hjælper personen gennem afvænningsperioden.

Den næste handling er Renselsesprogrammet. Dette program er for enhver person, der har taget stoffer eller er blevet påvirket af toksiske substanser. Det frigør personen for de restimulerende virkninger af disse substanser ved at fjerne dem fra kroppen.

Auditering på Drug Rundownet laves så for at færdiggøre håndtering af de mentale indtryksbilleder fra brug af stoffer. Det bringer en afslutning på de skadelige mentale og åndelige virkninger fra stoffer på personen.

Uden brugbare metoder til at håndtere virkningerne af stoffer ville mange mennesker aldrig være i stand til at slippe ud af en afhængighed af stoffer.

Andre metoder til rehabilitering af stofmisbrugere er hovedsageligt slået fejl på grund af en mangel på viden. De, der bruger dem, har ikke nogen virkelig forståelse af sindet, ej heller af menneskets åndelige natur. Stoffers virkninger på sindet og ånden er ukendte for dem. Deres metoder er baseret på det psykiatriske synspunkt, at ”mennesket er et dyr”, og at dets sind nogenlunde fungerer på samme måde som et dyrs sind. Den slags metoder tager ikke hensyn til de vigtige og grundlæggende kendsgerninger om menneskesindet og ånden. Og de virker ikke, som man kan se på deres høje tilbagefaldsprocent.

Scientology har et fungerende og vellykket program til rehabilitering af stofmisbrugere, fordi den ikke alene tager sig af de korrekte problemer, men de virkelige kilder til de problemer.

Gennem forståelse af menneskets sande natur, findes metoderne til at håndtere de biokemiske, mentale og åndelige problemer, stoffer skaber.

Scientology har svarene.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.