Let us know how it is going
8.‎1 LÄS ARTIKELN

Vägen ut

Endast Scientology kan fullständigt hantera drogers verkningar på en person.

Hur man får någon av droger är nu känt och i framgångsrik användning över hela världen.

Det börjar med hantering med hjälp av näring och Objektiva processer vilket hjälper en person att framgångsrikt komma igenom avgiftningsperioden.

Nästa åtgärd är Reningsprogrammet. Detta program är till för alla som har tagit droger eller påverkats av giftiga ämnen. Det befriar personen från de restimulerande verkningarna av dessa ämnen genom att avlägsna dem från kroppen.

Processing på Drogrundownen görs sedan för att fullborda hanteringen av de mentala intrycksbilderna från droganvändning. Detta får slut på de skadliga mentala och andliga verkningar som droger haft på personen.

Utan fungerande metoder för att hantera drogers verkningar, skulle många människor aldrig kunna bli kvitt sitt drogberoende.

Andra metoder för att rehabilitera drogmissbrukare har misslyckats huvudsakligen på grund av brist på kunskap. De som använder dem har ingen verklig förståelse av sinnet, och inte heller av människans andliga natur. Verkningarna av droger på sinnet och anden är okända för dem. Deras metoder är baserade på den psykiatriska synpunkten att ”människan är ett djur” och att hennes sinne fungerar på ungefär samma sätt som ett djurs sinne. Sådana metoder tar inte hänsyn till viktiga och grundläggande fakta om det mänskliga sinnet och anden. Och de fungerar inte, vilket det stora antal fall som de har misslyckats med visar.

Scientology har ett fungerande och framgångsrikt drogrehabiliteringsprogram, därför att det inte bara tar itu med de korrekta problemen, utan även med de verkliga källorna till dessa problem.

Tack vare att vi förstår människans sanna natur, finns faktiskt metoderna för att kunna hantera de biokemiska, mentala och andliga problem som droger orsakar.

Scientology har svaren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.