Let us know how it is going
8.‎1 קרא את המאמר

הדרך החוצה

רק Scientology יכולה לטפל באופן מלא בהשפעות של סמים על אדם.

הדרך לגמול אדם מסמים ידועה עכשיו ומשתמשים בה בהצלחה בכל העולם.

זה מתחיל עם טיפול תזונתי ותהליכים אובייקטיביים שעוזרים לאדם לעבור בהצלחה דרך תקופת ההתנקות.

הפעולה הבאה היא תוכנית ה-Purif. התוכנית הזאת מיועדת לכל אדם שלקח סמים או שהושפע מחומרים רעילים. היא מסירה מהאדם את ההשפעות מעוררות הרסטימולציה של החומרים האלה על-ידי הרחקתם מהגוף.

לאחר מכן עושים תהליכים ב-'Rundown הסמים' כדי להשלים את הטיפול בתמונות הדמות המנטליות מהשימוש בסמים. זה שם קץ להשפעות המנטליות והרוחניות המזיקות של סמים על האדם.

ללא שיטות מעשיות לטיפול בהשפעות של הסמים, אנשים רבים לעולם לא יוכלו להיפטר מהתלות בסמים.

שיטות אחרות של גמילה מסמים נכשלו בעיקר בגלל חוסר ידע. לאלו שמשתמשים בהן אין שום הבנה אמיתית על המיינד, וגם לא על האופי הרוחני של האדם. השפעות הסמים על המיינד והרוח לא ידועות להם. השיטות שלהם מבוססות על נקודת המבט הפסיכיאטרית ש-"האדם הוא חיה" ושהמיינד שלו עובד באותה הדרך כמו המיינד של חיה. שיטות כאלה לא לוקחות בחשבון את העובדות הבסיסיות והחשובות על המיינד והנפש של האדם. והן לא עובדות, כפי שניתן לראות על-ידי שיעור הכישלונות הגבוה שלהן.

ל-Scientology יש תוכנית מעשית ומצליחה לגמילה מסמים, כי היא לא מטפלת רק בבעיות הנכונות, אלא גם במקורות האמיתיים של אותן בעיות.

דרך הבנת האופי האמיתי של האדם, השיטות לטפל בבעיות הביוכימיות, המנטליות והרוחניות שנגרמות על-ידי הסמים אכן קיימות.

ל-Scientology יש את התשובות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.