Let us know how it is going
8.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Weg eruit

De gevolgen van verdovende middelen op een persoon kunnen alleen door middel van Scientology volledig teniet worden gedaan.

De manier om iemand van de verdovende middelen af te krijgen is nu bekend en wordt met succes over de hele wereld gebruikt.

Het begint met het aanpakken van de voeding en met Objectieve Processen die de persoon helpen om met succes door de afkickperiode heen te komen.

De volgende actie is het Reinigingsprogramma. Dit programma is voor iedereen die weleens verdovende middelen heeft gebruikt of door giftige stoffen is beïnvloed. Het bevrijdt de persoon van de restimulatieve effecten van deze stoffen door ze uit het lichaam te verwijderen.

Daarna wordt er auditing op de Drug Rundown gedaan om de mentale beeldplaatjes van het gebruiken van verdovende middelen volledig te behandelen. Hiermee komt er een einde aan de schadelijke mentale en spirituele effecten van verdovende middelen op de persoon.

Zonder bruikbare methoden om de gevolgen van verdovende middelen op te lossen, zouden veel mensen nooit in staat zijn zichzelf te ontdoen van de afhankelijkheid van verdovende middelen.

Andere methoden van drugsrehabilitatie mislukten hoofdzakelijk door gebrek aan kennis. De mensen die ze gebruiken, hebben geen werkelijk begrip van het verstand, noch van de spirituele aard van de mens. Ze kennen de uitwerking van verdovende middelen op het verstand en het spirituele wezen niet. Hun methoden zijn gebaseerd op het psychiatrische gezichtspunt dat “de mens een dier is” en dat zijn verstand op dezelfde manier werkt als dat van een dier. Zulke methoden houden geen rekening met de belangrijkste en fundamentele feiten over het menselijk verstand en het spirituele wezen. En ze werken niet, zoals blijkt uit hun mate van mislukking.

Scientology beschikt over een drugsrehabilitatieprogramma dat bruikbaar en succesvol is, omdat het niet alleen de juiste problemen aanpakt, maar ook de werkelijke bronnen van die problemen.

Door begrip van de werkelijke aard van de mens bestaan er wel degelijk methoden om de biochemische, mentale en spirituele problemen die verdovende middelen veroorzaken, aan te pakken.

Scientology heeft de antwoorden.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.