Let us know how it is going
8.‎1 LES ARTIKKELEN

Veien ut

Bare Scientology kan fullstendig håndtere virkningene av stoff og medikamenter på en person.

Midlene til å få noen til å slutte med stoffer er nå kjent og i vellykket bruk over hele verden.

Det begynner med ernæringsmessig håndtering og Objektive prosesser som hjelper personen å komme gjennom enhver avvenningsperiode på en vellykket måte.

Den neste handlingen er Renselsesprogrammet. Dette programmet er for enhver person som har tatt stoffer, eller enhver som har vært utsatt for giftige substanser. Det frigjør personen fra de restimulerende virkningene av disse substansene ved å fjerne dem fra kroppen.

Prosessing på Stoffrundownet blir deretter gjort for å fullføre håndteringen av de mentale inntrykksbildene fra bruk av stoff. Dette gjør slutt på de skadelige mentale og åndelige virkningene av stoff på personen.

Uten fungerende metoder til å håndtere virkningene av stoffer, ville mange mennesker aldri være i stand til å bli kvitt stoffavhengighet.

Andre tilnærminger til rehabilitering av stoffmisbrukere har mislykkes, hovedsakelig på grunn av manglende kunnskap. De som bruker dem har ikke noen virkelig forståelse av sinnet, og heller ikke av menneskets åndelige natur. Virkningene av stoff på sinnet og ånden er ukjente for dem. Deres metoder er basert på det psykiatriske synspunktet at «mennesket er et dyr» og at sinnet fungerer omtrent på samme måte som sinnet til et dyr. Slike metoder tar ikke hensyn til viktige og grunnleggende fakta om menneskesinnet og ånden. Og de virker ikke, som vises ved deres høye prosentdel av fiasko.

Scientology har et fungerende og effektivt rehabiliteringsprogram for stoffmisbrukere fordi det ikke bare tar for seg de korrekte problemene, men de virkelige kildene til disse problemene.

Gjennom forståelse av menneskets sanne natur finnes metodene til å håndtere de biokjemiske, mentale og åndelige faktorene ved stoffer.

Scientology har svarene.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.