Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til online-kurset i Tilværelsens dynamikker

Der har aldrig før været en måde at opdele livet i dets nøjagtige dele på en måde, hvor man kunne kigge på dem og se, hvilke dele af ens liv, der gik godt, og hvilke der havde brug for opmærksomhed.

L. Ron Hubbard opdagede, at alt liv, hver eneste levende ting i denne verden, følger et enkelt formål: at overleve!

Men dette store formål, der omhandler alt liv, kan også blive opdelt i mindre dele.

Som du vil se i dette kapitel, når man først ved, hvad disse mindre dele er, kan man se, hvor godt man overlever på hver af dem.

At vide, hvad livets dele er, vil også hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning i håndteringen af ethvert problem – selv et, der kunne skade eller ryste nogle af de mennesker, der måske er involveret i det problem. Der har aldrig eksisteret et brugbart og korrekt mønster til at løse problemer som dette før, specielt et som andre også kunne undervises i, så de også kan bruge det. Dvs. ikke før L. Ron Hubbard gjorde opdagelserne og viste os, hvordan det kan gøres.

I dette kapitel vil du lære redskaberne til at hjælpe dig med at overleve godt og træffe de rigtige beslutninger.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Dynamikkerne

Drivkraften bag alle dine handlinger og beslutninger og det vigtigste i livet er at overleve. At overleve betyder at fortsætte med at eksistere, at leve.

Vi kalder denne drivkraft til at overleve en tilskyndelse. I Scientology har vi lært, at der er otte forskellige tilskyndelser til at overleve. Hver enkelt af disse kaldes en dynamik. Alt, hvad du gør, og hvert valg, du træffer, er drevet af tilskyndelsen til at overleve.

De otte dynamikker repræsenterer forskellige områder af dit liv, hvori du overlever:

Førstedynamikken er tilskyndelsen til at overleve som sig selv, som et individ. Den er bestræbelsen på at være et individ og at opnå det højest mulige overlevelsesniveau for en selv længst muligt.

For eksempel at passe på sig selv, at holde sin krop ren, passe på sine tænder, spise ordentligt, at sørge for hvile og få pleje, når man er syg, er alle ting, man gør for at hjælpe med at overleve bedre på Førstedynamikken.

Andendynamikken er tilskyndelsen til at overleve gennem en fremtidig generation. Den har to dele: Sex og familien, der omfatter børneopdragelse.

Tredjedynamikken er tilskyndelsen til at overleve som del af en gruppe.

For eksempel er mennesker på dit kontor, på din skole, i din by, i dit land og endda dit fodboldhold eller musikgruppe alle del af din Tredjedynamik.

Fjerdedynamikken er tilskyndelsen til at overleve gennem menneskeheden. Mens en race (mennesker med samme farve eller nationalitet) ville betragtes som en Tredjedynamik, ville alle menneskets racer tilsammen betragtes som Fjerdedynamikken.

Femtedynamikken er tilskyndelsen til at overleve for en hvilken som helst livsform. Den ville omfatte alle levende ting, hvad enten det er dyr eller planter.

For eksempel er fisk, hunde, katte, løver, græs, træer, blomster og selv insekter alle del af din Femtedynamik.

Sjettedynamikken er personens tilskyndelse til at forbedre det fysiske univers’ overlevelse.

For eksempel er at tage vare på dit tøj, dine sko, dit hus, din bil, din skole, dit kontor eller en andens ejendele alt sammen del af det, du gør for at overleve på Sjettedynamikken.

Syvendedynamikken kan kaldes den åndelige dynamik. Den er tilskyndelsen til at overleve som et åndeligt væsen eller selve livets tilskyndelse til at overleve. Den er adskilt fra det fysiske univers og er selve livskilden.

Ottendedynamikken er den dynamik, der almindeligvis omtales som Skaberen, Gudsdynamikken eller dynamikken for det Højeste Væsen, en alt-skabende ånd. Den er tilskyndelsen i retning af eksistens som uendelighed.

Disse otte dynamikker omfatter alle dine overlevelsesmål og alle de ting, du overlever for.

En person forsøger at overleve på den ene eller anden måde på alle disse dynamikker samtidigt.

Dynamikkerne kan vises som en række cirkler med Førstedynamikken i centrum. En person ekspanderer udad, efterhånden som han begynder at overleve på de andre dynamikker i sit liv.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.