Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Tilværelsens dynamikker

Det har aldri før vært en måte å oppdele livet i dets nøyaktige deler på en måte hvor man kunne se på dem og se hvilke deler av ens liv klarer seg godt og hvilke hadde bruk for oppmerksomhet.

L. Ron Hubbard oppdaget at alt liv, hver eneste levende ting i denne verden, følger et enkelt formål: å overleve!

Men dette store formålet som omhandler alt liv, kan også bli oppdelt i mindre deler.

Som du vil se i dette kapittelet, når man først vet hva disse mindre delene er, kan man se hvor godt man overlever på hver av dem.

Å vite hva livets deler er vil også hjelpe deg med å ta den riktige beslutningen i håndteringen av ethvert problem – selv en som kunne skade eller sjokkere noen mennesker som kanskje er involvert i det problemet. Det har aldri eksistert et brukbart og korrekt mønster til å løse problemer som dette før, spesielt et som også kunne bli lært bort til andre slik at de også kan bruke det. Dvs., ikke før L. Ron Hubbard gjorde oppdagelsene og viste oss hvordan det kan gjøres.

I dette kapittelet vil du lære redskapene til å hjelpe deg med å overleve godt og ta de riktige beslutningene.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Dynamikkene

Drivkraften bak alle dine handlinger og beslutninger og det viktigste i livet er å overleve. Å overleve betyr å fortsette å eksistere, å leve.

Vi kaller denne drivkraften til å overleve en trang. I Scientology har vi lært at det er åtte forskjellige tranger til å overleve. Hver enkelt av disse kalles en dynamikk. Alt du gjør og hvert valg du tar er drevet av trangen til å overleve.

De åtte dynamikkene representerer forskjellige områder av livet ditt hvori du overlever:

Førstedynamikken er trangen mot overlevelse som seg selv, som et individ. Den er anstrengelsen for å være et individ og å oppnå det høyest mulige overlevelsesnivået i lengst mulig tid for en selv.

For eksempel, å ta vare på seg selv, å holde kroppen sin ren, ta vare på tennene sine, spise ordentlig, sørge for hvile og få pleie når man er syk, er alle ting man gjør for bedre å overleve på Førstedynamikken.

Andredynamikken er trangen til å overleve gjennom en fremtidig generasjon. Den har to deler: sex og familieenheten, som inkluderer oppfostringen av barn.

Tredjedynamikken er trangen til å overleve som del av en gruppe.

For eksempel er folk på ditt kontor, din skole, i din by, ditt land og til og med ditt fotballag eller musikkgruppe alle del av din Tredjedynamikk.

Fjerdedynamikken er trangen til å overleve gjennom Menneskeheten. Mens en rase (folk med samme farge eller nasjonalitet) ville betraktes som en Tredjedynamikk, ville alle menneskets raser tilsammen betraktes som Fjerdedynamikken.

Femtedynamikken er trangen til å overleve for alle former for liv. Dette ville omfatte alt levende, enten det er dyr eller planter.

For eksempel er fisk, hunder, katter, løver, gress, trær, blomster og selv insekter alle del av din Femtedynamikk.

Sjettedynamikken er personens trang til å forbedre det fysiske universets overlevelse.

For eksempel er det å ta vare på dine klær, sko, ditt hus, din bil, din skole, ditt kontor eller en annens eiendeler alt sammen del av dine handlinger for å overleve på Sjettedynamikken.

Sjuendedynamikken kan kalles den åndelige dynamikken. Det er trangen til å overleve som et åndelig vesen eller selve livets trang til å overleve. Denne er atskilt fra det fysiske universet og er kilden til selve livet.

Åttendedynamikken er den dynamikken som vanligvis blir omtalt som Skaperen, gudsdynamikken eller Det høyeste vesen, en alt-skapende ånd. Det er trangen mot eksistens som uendelighet.

Disse åtte dynamikkene omfatter alle dine overlevelsesmål og alle tingene du overlever for.

En person forsøker å overleve på den ene eller andre måten på alle disse dynamikkene samtidig.

Dynamikkene kan vises som en rekke sirkler med Førstedynamikken i sentrum. En person ekspanderer utover etter hvert som han begynner å overleve på de andre dynamikkene i sitt liv.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.