Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus
De Drijfveren van het Bestaan

Er is nooit eerder een manier geweest om het leven op zo’n manier onder te verdelen in zijn exacte delen, dat je ze kunt bekijken en kunt zien met welke delen van je leven het goed gaat en welke er aandacht nodig hebben.

L. Ron Hubbard ontdekte dat al het leven, elk levend wezen in deze wereld, één enkel doel volgt: voortbestaan!

Maar dit ene grote doel dat al het leven omvat kan ook onderverdeeld worden in kleinere stukken.

Zoals je in dit hoofdstuk zult leren, zul je, als je eenmaal weet wat deze kleinere delen zijn, kunnen zien hoe goed je voortbestaat op elk ervan.

Weten wat de delen van het leven zijn, zal je ook helpen om de juiste beslissing te nemen bij het aanpakken van welk probleem dan ook – zelfs eentje die sommige van de wellicht erbij betrokken mensen schade zou kunnen berokkenen. Er heeft nooit een bruikbaar en correct patroon bestaan om problemen als deze op te lossen, laat staan eentje dat ook nog eens aan anderen zou kunnen worden geleerd, zodat zij het ook zouden kunnen gebruiken. Dat wil zeggen, niet totdat L. Ron Hubbard deze dingen ontdekte en ons liet zien hoe het kan worden gedaan.

In dit hoofdstuk zul je de tools leren om je te helpen goed voort te bestaan en juiste beslissingen te nemen.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Drijfveren

De drijvende kracht achter al je acties en beslissingen, naast dat het het allerbelangrijkste in het leven is, is om voort te bestaan. Voortbestaan betekent blijven bestaan, voortduren, leven.

We noemen deze drijvende kracht tot voortbestaan een drang. In Scientology hebben we geleerd dat de drang tot voortbestaan onder te verdelen is in acht delen. Elke van deze wordt een drijfveer genoemd. Alles wat je doet en alle keuzen die je maakt, worden aangedreven door de drang tot voortbestaan.

De acht drijfveren vertegenwoordigen verschillende secties van je leven waarin je voortbestaat:

De Eerste Drijfveer is de drang tot voortbestaan als jezelf, als een individu. Het is de drang om een individu te zijn en om voor jezelf het hoogste niveau van voortbestaan te bereiken en voor een zo lang mogelijke periode.

Bijvoorbeeld, voor jezelf zorgen, je lichaam schoonhouden, je gebit verzorgen, goed eten, rust krijgen en verzorging krijgen als je ziek bent, zijn allemaal dingen die je doet om je te helpen beter voort te bestaan op de Eerste Drijfveer.

De Tweede Drijfveer is de drang tot voortbestaan door middel van een toekomstige generatie. Deze bestaat uit twee delen: seks, en het gezin, waarbij het opvoeden van kinderen is inbegrepen.

De Derde Drijfveer is de drang tot voortbestaan als deel van een groep.

Bijvoorbeeld, de mensen op je kantoor, je school, je stad, je land en zelfs je voetbalteam of muziekgroep maken allemaal deel uit van je Derde Drijfveer.

De Vierde Drijfveer is de drang tot voortbestaan door middel van de Mensheid. Terwijl één ras (mensen met een gemeenschappelijke huidskleur of nationaliteit) als een Derde Drijfveer zou worden beschouwd, worden alle mensenrassen samen beschouwd als de Vierde Drijfveer.

De Vijfde Drijfveer is de drang tot voortbestaan van alle levensvormen. Dit zou alle levende dingen inhouden, of het nu dierlijk of plantaardig is.

Bijvoorbeeld, vissen, honden, katten, leeuwen, gras, bomen, bloemen en zelfs insecten maken allemaal deel uit van je Vijfde Drijfveer.

De Zesde Drijfveer is de drang van de persoon om het voortbestaan van het fysisch universum te verbeteren.

Bijvoorbeeld, het verzorgen van je kleding, schoenen, huis, auto, school, kantoor of van de bezittingen van iemand anders maken allemaal deel uit van de acties waarmee jij zou voortbestaan op de Zesde Drijfveer.

De Zevende Drijfveer kan de spirituele drijfveer worden genoemd. Het is de drang tot voortbestaan als spiritueel wezen of de drang tot voortbestaan van het leven zelf. Dit staat los van het fysisch universum en is de bron van het leven zelf.

De Achtste Drijfveer is die drijfveer waar meestal over wordt gesproken als de Schepper, de drijfveer van God of het Opperwezen, een alles-creërend spiritueel wezen. Het is de drang tot voortbestaan als oneindigheid.

Deze acht drijfveren omvatten alle doelen die je hebt om voort te bestaan en alle dingen waar je voor voortbestaat.

Iemand probeert op de een of andere manier op al deze drijfveren tegelijk voort te bestaan.

De drijfveren kunnen worden voorgesteld als een serie concentrische cirkels met de Eerste Drijfveer in het centrum. Iemand breidt zich naar buiten toe uit als hij op de andere drijfveren in zijn leven begint voort te bestaan.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.