Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Tillvarons dynamiker

Det har aldrig tidigare funnits ett sätt att dela upp livet i dess exakta delar på ett sådant sätt att man kunde se över dem och se vilka delar av ens liv där det gick bra för en och vilka som behövde uppmärksamhet.

L. Ron Hubbard upptäckte att allt liv, vartenda levande ting i denna värld, följer ett enda syfte: att överleva!

Men detta enda stora syfte som täcker allt liv och allt levande kan också delas upp i mindre delar.

I detta kapitel får du lära dig att när man vet vilka dessa mindre delar är, kan man se hur bra man överlever på var och en av dem.

Att känna till vilka delarna av livet är, kommer också att hjälpa dig fatta rätt beslut angående varje problem du hanterar – till och med ett beslut som skulle kunna skada eller uppröra vissa av de personer som är involverade i problemet. Det har aldrig tidigare funnits ett fungerande och korrekt mönster för att lösa sådana problem, särskilt ett som också kan läras ut till andra så att de också kan använda det. Det vill säga inte förrän L. Ron Hubbard gjorde upptäckterna och visade oss hur det kan göras.

I det här kapitlet får du lära dig verktygen som kommer att hjälpa dig överleva bra och fatta de rätta besluten.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Dynamikerna

Den drivande kraften bakom alla ens handlingar och beslut och det viktigaste i livet, är att överleva. Att överleva betyder att fortsätta existera, att leva.

Vi kallar denna drivande kraft att överleva för en strävan. I Scientology har vi upptäckt att det finns åtta separata strävanden att överleva. Var och en av dessa kallas en dynamik. Allt man gör och alla val man gör, drivs av denna strävan att överleva.

De åtta dynamikerna representerar olika delar av ens liv där man överlever:

Den första dynamiken är strävan att överleva som en själv, som en individ. Det är strävan att vara en individ och att uppnå den högsta nivån av överlevnad för sig själv under längsta möjliga tid.

Till exempel att sköta om sig själv, hålla sin kropp ren, sköta om sina tänder, äta ordentligt, få ordentligt med sömn och få vård när man är sjuk är alla saker man gör för att hjälpa en överleva bättre på den första dynamiken.

Den andra dynamiken är strävan att överleva genom en framtida generation. Den har två beståndsdelar: sex och familjen, vilket inkluderar uppfostran av barn.

Den tredje dynamiken är strävan att överleva som en del av en grupp.

Till exempel människorna på ens kontor, i ens skola, ens stad, ens land och till och med i ens fotbollslag eller musikgrupp, är alla en del av ens tredje dynamik.

Den fjärde dynamiken är strävan att existera som mänskligheten. En folkgrupp skulle betraktas som en tredjedynamik, men alla folkgrupper sammantagna skulle betraktas som den fjärde dynamiken.

Den femte dynamiken är strävan hos varje form av liv att överleva. Detta omfattar allt levande, både djur och växter.

Till exempel, fiskar, hundar, katter, lejon, gräs, träd, blommor och till och med insekter, är alla en del av ens femte dynamik.

Den sjätte dynamiken är en persons strävan att förbättra överlevnaden hos det fysiska universum.

Till exempel att ta hand om sina kläder, skor, hus, bil, skola, kontor eller någon annans ägodelar, är alla en del av ens handlingar för att överleva på den sjätte dynamiken.

Den sjunde dynamiken kan kallas den andliga dynamiken. Den är strävan att överleva som en andlig varelse eller strävan för livet självt att överleva. Denna är skild från det fysiska universum och är källan till själva livet.

Den åttonde dynamiken är den dynamik som allmänt kallas Skaparen, Gudsdynamiken eller det Högsta väsendet, en allskapande ande. Den är strävan att existera som oändlighet.

Dessa åtta dynamiker omfattar alla överlevnadsmål man har och alla de saker man överlever för.

På ett eller annat sätt försöker en person överleva på alla dessa dynamiker samtidigt.

Dynamikerna visas bäst som en serie koncentriska cirklar, med den första dynamiken i centrum. En person expanderar utåt efterhand som han börjar överleva på de andra dynamikerna i sitt liv.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.