Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTIKOPGAVE

Få orden i noget

Praktiske opgaver

Bemærk: Disse afsluttende øvelser er valgfrie. Du behøver ikke at lave dem. De er taget med her, så du ved at lave dem kan få en forøget forståelse og evne til at anvende kursets materialer.

Gennemgå dit hjem, og find et uorganiseret område – en garage, et pulterkammer, arkivskab osv. Bring det i orden ved at opdele alle tingene i deres kategorier eller typer. Fortsæt, indtil området er organiseret efter typer eller artikler.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.