Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Få ordning på någonting

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Titta igenom ditt hus och hitta ett oorganiserat område – ett garage, en vind, ett arkivskåp osv. Få ordning på det genom att separera alla sakerna i det i deras kategorier eller typer. Fortsätt tills området är organiserat efter typer eller partiklar.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.