Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Få orden på noe

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Kikk gjennom huset ditt og finn et uorganisert område – en garasje, et loft, et arkivskap osv. Få orden på det ved å inndele alle tingene i det i kategorier eller typer. Fortsett inntil området er organisert etter typer eller partikler.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.