Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til Organiseringens grundlag online-kurset

Vi kan alle se, at hvis ting var bedre organiserede, ville folk være bedre stillet. Vi har alle haft oplevelser med en virksomhed eller det offentlige, en skole eller en gruppe, der ikke var godt organiseret, og vi løb ind i forvirring, forsinkelser og ophidselser i forsøget på at tage os af denne desorganisering.

At forsøge at få noget startet – en plan, en ny idé du fik, måske starte en ny virksomhed – kan være et mareridt uden organisering. Organisering er det, der gør personlig succes mulig i forretningslivet, familielivet, hobbyer og enhver gruppeaktivitet, du kan være involveret i. For at nå dine mål, uanset hvor små eller store de er, har du brug for at vide, hvordan man organiserer ting.

På dette kursus vil du lære de almindelige regler om organisering, hvordan man bruger dem, og de præcise trin, du kan tage for at organisere dit liv, en gruppe, en organisation eller en virksomhed. Ved at lære og bruge denne information vil du kunne opnå større succes i alle dine aktiviteter.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Hvad er organisering?

Hvis man forsøger at få noget gjort, kan man løbe ind i vanskeligheder, hvis man ikke ved, hvordan man organiserer aktiviteten, projektet eller firmaet, som man er del af eller driver.

Ordet organisere betyder at arrangere ting og handlinger for at frembringe det, en person eller gruppe ønsker.

Organisering er opdelingen af forskellige handlinger og pligter, så de er specialiserede. Specialiseret betyder, at bestemte former for handlinger, pligter eller opgaver alle er anbragt i en kategori, og andre former for handlinger, pligter eller opgaver er anbragt i en anden kategori og så videre.

Du kan organisere et antal handlinger, du selv foretager. For at gøre det ville du først se, hvad der skulle laves. Du ville lave det, du kunne, først. Du ville så fortsætte med at foretage resten af de ting, du havde brug for at lave, som du nu kunne gøre.

Ved at foretage de trin ville du kunne færdiggøre det, du startede på.

En gruppe kan være organiseret, så hvert medlem af gruppen kan færdiggøre sine specialiserede handlinger. Samlet udgør disse mindre handlinger et færdigt slutprodukt.

Et produkt er noget færdiggjort, som kan udveksles. At udveksle betyder at give noget værdifuldt til gengæld for noget værdifuldt. Det kan være enhver service eller ting. Et produkt bliver et produkt, når det er blevet leveret til nogen udenfor organisationen. Eller det kan overdrages til en anden i organisationen.

På denne måde kan en gruppe opnå sit større overordnede formål – såsom at udføre eller fremstille noget eller yde en service.

Der er forskel på at sørge for, at folk gør deres job, og selv gøre jobbet. Nogle personer har besvær med det. En person, der har ansvar for en aktivitet, ved nogle gange ikke, hvordan man organiserer den godt. Så han forsøger at gøre alt selv. Hvis han bliver ved med at forsøge at gøre det hele selv, vil hans gruppe gå i opløsning og mislykkes. Hvorfor? For nu har alle folk i aktiviteten ikke et rigtigt job eller pligter at udføre. Deres job er blevet overtaget af den ene person, der har ansvaret.

Det er sandt, at en person, der er meget dygtig til at gøre noget, kan gøre det bedre. Men han kan faktisk aldrig gøre mere, end han kan gøre. Men en velorganiseret gruppe kan udføre det arbejde mange gange, som bare én person kan udføre.

En person, der er meget dygtig til at gøre noget, kunne blive skuffet, fordi de folk, der arbejder for ham, ikke gør det, han forventede, de ville gøre. Han kunne så forsøge at gøre det hele selv, i stedet for at få sin gruppe organiseret og til at arbejde effektivt sammen.

Hvis din gruppe ikke lykkes så meget, som du ønsker, den skal, og hvis dine folk ikke gør deres job ordentligt, er der to ting, du skal gøre:

  1. Klare det umiddelbare problem
  2. Organisere din gruppe til at klare den slags og udføre deres job

Du kan komme til at sidde fast på nummer 1 ovenfor. Hvis du kommer til at sidde fast ved bare at forsøge at klare det umiddelbare problem, kan du forvente at få vanskeligheder og føle dig overanstrengt. Det er, fordi du også har undladt at gøre nummer 2, organisere din gruppe.

Så den største fejl for en hvilken som helst gruppe er at undlade at organisere.

Den vigtigste årsag til ikke at organisere en aktivitet, en virksomhed, selv en husholdning, er ikke at forstå, hvordan man organiserer.

En leder får f.eks. at vide, at han har ansvar for at sørge for, at Projekt X bliver udført. Han ved ikke meget om det. Han har to ansatte, der kender til det. Det forkerte at gøre er at forsøge selv at udføre Projekt X. Eller at uddele en masse ordrer, der ikke giver nogen mening.

Det rigtige for denne leder at gøre er at tage den ansatte, som ved mest om, hvad der skal gøres, og give ham den anden person som assistent. Så sige til dem begge, at de skal gå i gang med projektet. Nu skal lederen så lære mere om Projekt X, men ikke gribe forstyrrende ind over for de ansatte, der laver projektet.

Når lederen har lært mere om projektet, kan han så sørge for, at det udføres og udføres godt. Men han lader stadig de ansatte, han har sat på projektet, få det gjort.

Hvis du har et projekt, du ønsker at få udført, er her, hvordan man griber det an:

Indsaml først information om alle de ting, der skal laves på projektet.

Gruppér den samme slags handlinger, der kræves på projektet, til enkelte jobs.

Giv så disse jobs til folk, der skal lave dem.

Først når du har givet folk deres job, arrangér måder, hvorpå kommunikationer kan sendes mellem medlemmerne i din gruppe.

Giv din gruppe de materialer, den har brug for til at lave sit job.

Arrangér kommunikation og samarbejde med andre folk, grupper eller organisationer som behøvet for at få projektet udført.

Det, man skal gøre, efter alt dette er gjort, er at lade gruppemedlemmerne få travlt med at gøre deres job.


Ethvert job skal organiseres, uanset hvor lille det er.

Enhver, der har ansvar for folk, skal kunne organisere de forskellige handlinger eller opgaver, der skal laves, og også selv kunne arbejde og få et job gjort.

I modsat fald vil en person, der har ansvaret, få meget lidt udført og være slemt overbebyrdet. Og resten af gruppemedlemmerne vil ikke være til nogen nytte.

Der er et emne, der kaldes organisering. Emnet er nu blevet gjort til et velordnet system, der kan læres. Ved at lære det kan du lykkes med det, du forsøger at opnå.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.