Let us know how it is going
2.‎1 LÆS ARTIKLEN

At gøre planlægning til virkelighed

For at en person eller gruppe kan nå et mål, skal de først kende grundprincipperne om organisering. Organisering betyder måderne at arrangere ting og handlinger for at frembringe det, en person eller gruppe ønsker.

Et enkelt udsagn om organisering er, at det har til formål at gøre planlægning til virkelighed. En virkelighed er noget, der findes, ikke bare noget, der kun er i en eller andens fantasi.

Organisering er ikke et smart system, der ikke har noget formål – det er et bureaukrati. Et bureaukrati er et indviklet system af regler og procedurer i en gruppe, der gør det muligt for personer at undgå at tage ansvar, og som forhindrer ting i at blive gjort. Folk vil forsøge at slippe af med den slags grupper og regeringer, fordi de kun bringer ting såsom formindsket produktion, høje skatter og masser af kontrol, der kommer i vejen for dem, der forsøger at producere.

Desuden er organisering ikke bare en måde for nogle personer at prøve at blive mere betydningsfulde end andre personer. Hvis det sker, kunne det ende med at blokere dem, der oprigtigt forsøger at organisere en aktivitet til at forøge produktion.

For at være anvendelig og varig skal en organisering i stedet passe ind i definitionen af at gøre planlægning til virkelighed.

Selvom nogle få af de mest ondsindede ledere af grupper og organisationer ikke ønsker forbedringer for deres folk, ønsker de fleste andre i grupper, organisationer og regeringer at forbedre forholdene for deres områder. Sådanne eksempler kunne være mere mad, højere løn eller bedre bygninger til at leve og arbejde i. Faktisk betyder forbedringer mere og bedre af, hvad en person mener vil være godt og nyttigt for ham og for hans familie, såsom bedre uddannelse og arbejde, renere nabolag at bo i og pænere parker for børn at lege i. Det gælder også mindre af det, der generelt betragtes som dårligt, såsom krig, kriminalitet og stoffer.

Programmer, som de fleste godkender og støtter, består mere af, hvad der er godt, og mindre af, hvad der er dårligt. ”Mere mad, mindre sygdom”, ”flere flotte bygninger, færre dårlige boliger”, ”mere fritid, mindre arbejde”, ”flere gode job, mindre arbejdsløshed”, er typisk værdifulde og acceptable programmer.

Men kun at have et program kunne stadig betyde fiasko. Programmer kan mislykkes i at nå deres mål af alle mulige grunde. Programmet er for stort. Det betragtes ikke som alment ønskværdigt. Det behøves slet ikke. Det ville kun gavne nogle få. Det synes at være grundene til, at programmer ikke bliver gjort. Men den egentlige grund er mangel på organisatorisk knowhow.

Selv hvis et program var for stort eller kun acceptabelt for nogle, eller selv hvis det ikke var nødvendigt, kunne det stadig udføres. Ethvert program kunne udføres og frembringe, hvad det skulle, hvis det var ordentligt organiseret.

Det er ikke, fordi folks drømme ikke er gode nok. Det er, fordi folk ikke altid har al den knowhow, der skal til, for at gøre de drømme til virkelighed.

De ting, der skal håndteres, for at god administration (de handlinger, der er involveret i at lede et kontor, en organisation eller en specifik aktivitet) kan finde sted, er disse:

1. At holde et eksisterende firma eller land kørende.

2. At gøre planlægning til virkelighed.

Hvis du havde de grundlæggende dele af en gruppe, organisation eller en nation, såsom landet, folk eller udstyr, ville du have brug for et administrativt system, bare for at holde det kørende.

Så (1) og (2) ovenfor bliver i virkeligheden bare til (2) – at gøre planlægning til virkelighed. Planlægningen, der skal ske, er for at holde det eksisterende firma eller land kørende. Og intet land eller firma bliver ved med at eksistere, medmindre der er nogle, som arbejder på at bevare det. Så metoder til administration, uanset hvor enkle og grundlæggende, er nødvendige for at holde enhver gruppe i gang.

Når et helt administrativt system går tabt eller bliver glemt, hvilket for eksempel kan ske på grund af krig eller forandringer i regeringen, så kan gruppen kollapse, medmindre en anden type administration indtager dets plads.

Udskiftning af en afdelingsleder eller direktør eller endog en hersker kan ødelægge en del af eller en hel gruppe, fordi det gamle system bliver ukendt eller glemt. Det bruges måske ikke længere, og ingen forstår det nye system. Hyppige forflyttelser (skiften af folk fra et job til et andet) inden for en virksomhed eller et land kan holde hele gruppen lille, uorganiseret og forvirret. Det er, fordi disse forflyttelser ødelægger enhver form for administration, der kunne have været.

Af disse grunde er det i den grad nødvendigt at kende det grundlæggende emne organisation.

Selv hvis en gruppe bare forsvarer sig mod en katastrofe, der truer den, skal gruppen stadig planlægge. For eksempel kan en kraftig storm være på vej mod en by, så byens ledere må planlægge, hvordan man hjælper folk til at forblive i sikkerhed. Når en plan er forberedt, skal den så sættes i værk ved at åbne skoler og kirker, hvor folk kan opholde sig, indtil stormen er ovre, eller i meddelelser over radioen bede folk om at flytte ud af området i nogle dage.

Nogle planer kan være meget enkle. Tag for eksempel, når fjendens soldater angriber en fæstning (en stor bygning bygget med stærke vægge til at beskytte mennesker og soldater). Fæstningen skal forsvares, hvilket involverer at skabe og udføre planen, selv hvis det bare er ordren at ”Slå fjendens soldater, som kravler op ad sydmuren, tilbage”.

Sådan en ordre er resultatet af en meget enkel og hurtig observation og planlægning. Forsvar af sydmuren sker ifølge et administrativt system, selv når det kun består i, at officererne hører ordren og beordrer deres mænd til sydmuren.

Et firma, der skylder en masse penge, er også nødt til at lave en plan. Dets plan skal løse, hvordan man betaler de folk, det skylder penge. Dernæst er det nødt til at finde ud af, hvordan det skal sige det til de folk, hvornår pengene vil blive betalt tilbage til dem. En sådan plan vil give firmaet tilstrækkelig tid til at tjene de penge, det har brug for.

Regeringsledere lover ofte befolkningen, at de vil gøre vidunderlige ting. Men når disse ting ikke sker, prøver lederne ikke, som de fleste mennesker tror, at undgå at gøre, hvad de har lovet, eller at lyve for folket. De er faktisk ikke i stand til at holde, hvad de lover, ikke fordi disse løfter er for store, men fordi de fleste regeringsledere nok ved noget om at regere, men ikke ret meget om administration. Så de har ikke den organisatoriske knowhow til at gøre deres planer til virkelighed.

For nogle mennesker synes det at drømme en vidunderlig drøm at være nok. Bare fordi de drømte den, føler de, at den nu burde finde sted. De bliver meget opbragte, når det ikke sker. Hele nationer, virksomheder og grupper har fortsat i mange år med deres områder i forvirring og uorden, fordi deres grundlæggende drømme og planer aldrig blev til virkelighed.

Hvad enten en person planlægger store mål, såsom flere job og flere penge for den by, han bor i, eller noget mindre såsom at male sit hus, vil planerne ikke udrette, hvad der er nødvendigt, hvis der er en mangel på administrativ knowhow.

Selv hvis en person ikke kender til tekniske detaljer, eller hvordan han skaffer de penge, han har brug for, selv hvis han ikke kan få andre til at følge sine ordrer, selvom hans planer ikke er ret klare og gennemtænkte – intet af dette er virkelige barrierer mellem planlægning og virkelighed.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.