Let us know how it is going
4.‎1 LÆS ARTIKLEN

At skrive programtargets

Når man skriver targets til et program, er der nogle punkter, man skal huske på. Brug af disse punkter vil hjælpe dig med at få dine programmer udført og gøre dine planer til virkelighed.

En pointe er, at det første target i et program skal være et produktionstarget. Denne type target opstiller mængder af ting, som regel i forhold til tid. Et eksempel på et produktionstarget ville være ”Alle breve om optagelser sendt ud til næste efterårs studerende inden 15. april”.

Men selvom det første target skal være et produktionstarget, kan man faktisk ikke skrive et produktionstarget for sig selv. Grunden til det er, at en eller anden skal udføre dette target. Og lige så snart man har en eller anden der til at gøre det, er man begyndt at organisere tingene. Så der skal være en eller anden organisering lige fra begyndelsen af.

Lad os for eksempel sige for produktionstargetet ovenfor, at der kun er en person lige nu, der kunne udføre jobbet med at udsende breve om optagelse, men man ved, at det vil tage et par stykker mere at få alle brevene sendt ud inden 15. april. Så ville man være nødt til at tilføje et target på programmet om at få to personer mere til også at arbejde på at sende disse breve.

Derfor ville det første target faktisk være, at den, der var der lige nu, begyndte at få breve skrevet og sendt ud. Og det andet target ville være at sætte flere folk på dette job. Ellers ville produktionen ikke fortsætte.

Så der skal være umiddelbar organisering, hvilket vil skabe produktion.

Targets bør være mulige at afslutte.

Nogle gange kan man se et target skrevet sådan, at det faktisk ikke kan afsluttes. Det forekommer normalt, fordi et sådant target ikke angiver en specifik handling, som nogen kan udføre.

Et target som ”Oprethold venlige relationer med omgivelserne (område)” får ikke en person til at udføre en handling, dermed kan det ikke afsluttes.

Se, hvis dette target sagde noget i stil med: ”Besøg Mrs. Smith og Mr. Jones, og fortæl dem om ...” og så videre, det er en handling, der kan blive UDFØRT.

Targets bør være mulige at afslutte – realistiske, mulige at færdiggøre, mulige at fuldende. Dine programmer vil have en bedre chance for at opnå, hvad du ønsker, de skal gøre, når programmets targets kan fuldføres.

Efter at have lært om de forskellige typer targets, og hvordan du skriver dem, kan du nu sætte disse targets sammen og skrive hele programmer.

Nedenfor finder du to eksempler på programmer. De omfatter de forskellige typer targets, der udgør et standardprogram. De viser også, hvordan targets er organiseret til at forbinde sig med hinanden og til at være i den korrekte rækkefølge.

Hvert programeksempel har et specifikt formål. Med det første program vil du lære, hvordan targets bruges, og hvordan man udfører et program. Med det andet program vil du lære om produktion.

Ved at udføre disse to programmer, et target ad gangen, vil du se, hvordan trinvis opstilling af targets gør handlingerne nemme og brugbare. Du vil også se de forskellige typer targets, og hvordan de fungerer sammen.

Når først du har færdiggjort dem, så vil du blive i stand til at skrive og udføre dine egne programmer. Dette vil tydeligt vise dig, hvordan du kan opnå dine mål og formål.

Programeksempel nr. 1

Formål: At lære hvordan targets bruges, og hvordan man udfører et program.

Overordnet target: At få det gjort.

Primært target:

1. Læs dette program igennem en gang, og udfør så hvert target.

Vitale targets:

1. Vær oprigtig mht. udførelsen af dette.

2. Udfør det hele.

3. Hak hvert punkt af, når det er gjort.

Opererende targets:

1. Tag din højre sko af. Kig på sålen. Læg mærke til, hvad der er på den. Tag den på igen.

2. Gå hen og drik noget vand.

3. Tag et ark papir. Tegn tre koncentriske cirkler på det (cirkler, der er tegnet den ene inden i den anden, og som har det samme centrum). Vend det med forsiden nedad. Skriv dit navn på bagsiden. Riv det i stykker, og læg stumperne i en bog.

4. Tag din venstre sko af. Kig på sålen. Læg mærke til, hvad der er på den. Tag den på igen.

5. Find en eller anden, og sig hej. Gå tilbage, og skriv en meddelelse til dig selv om, hvordan vedkommende modtog det.

6. Tag begge sko af, og slå hælene imod hinanden tre gange, og tag dem på igen.

7. Skriv en liste over projekter i dit liv, som du har efterladt ufærdige eller ikke lavet overhovedet.

8. Nedskriv, hvorfor det var sådan.

9. Gennemgå dette program omhyggeligt for at være sikker på, at du ærligt har udført det hele.

10. Lav en liste over det, om noget, du indså, mens du har lavet dette program.

11. Beslut, om du har lavet dette program ærligt.

Programeksempel nr. 2

Formål: At lære om produktion.

Overordnet target: Rent faktisk at producere noget.

Primære targets:

1. Få fat i en blyant og 5 ark papir.

2. Sæt dig et sted, så du kan udføre dette program.

Vitale targets:

1. Læs et opererende target, og sørg for at lave det hele, før du går videre.

2. Producér rent faktisk det, der bliver bedt om.

Opererende targets:

1. Se ud, som om du har meget travlt uden rent faktisk at gøre noget.

2. Gør det igen, men vær denne gang meget overbevisende (få nogen til at tro, at noget er sandt).

3. Find ud af, hvad dit produkt er i dit job eller i din aktivitet. Få en anden til at hjælpe dig om nødvendigt.

4. Bring orden i dine papirer på dit skrivebord.

5. Tag det første ark papir ifølge de ovenstående primære targets. Skriv ned, hvorvidt nr. 4 var produktion eller ej.

6. Find et stykke papir eller en besked, som ikke på nogen måde bidrager til, at du får lavet dit produkt.

7. Besvar den.

8. Tag det andet ark, der blev nævnt i det primære target. Nedskriv, hvorfor handlingen i 7 er helt fornuftig.

9. Tag det tredje ark papir og skitsér, hvordan du modtager kommunikation på dit job eller i din aktivitet.

10. Få ét korrekt produkt udført på dit job, fuldstændigt færdigt og af høj kvalitet.

11. Levér det.

12. Kig de opererende targets igennem på ny, og find ud af, hvilket af dem du havde det bedst med.

13. Tag det fjerde ark papir, og nedskriv, hvorvidt produktion er grundlaget for moral (en persons eller gruppes mentale og emotionelle holdning og omfanget af begejstring, de udviser for den aktivitet, de er involverede i).

14. Tag det femte ark papir, brug det som forside, og skriv et sammendrag af programmet.

15. Indse, du har afsluttet et program.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.