Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Att få planering att bli verklighet

För att en person eller grupp ska nå ett mål, måste de först känna till grunderna för organisation. Organisation betyder de sätt på vilka man arrangerar saker och handlingar för att uppnå vad en person eller grupp vill ha.

Ett enkelt uttalande om organisation är att syftet med den är att få planering att bli verklighet. En verklighet är något som är verkligt, inte något som bara finns i en persons fantasi.

Organisation är inte något märkvärdigt system som inte har något syfte – det skulle vara byråkrati. En byråkrati är ett komplext system med regler och procedurer inom en grupp som gör det möjligt för människor att undvika ansvar och förhindra att saker görs. Folk kommer att försöka göra sig av med sådana grupper och myndigheter därför att de bara för med sig sådana saker som sänkt produktion, höga skatter och massor av kontroll som kommer i vägen för de som försöker producera.

Organisation är heller inte bara ett sätt för en del människor att försöka vara viktigare än andra människor. Om det händer kan följden bli att det blockerar för dem som ärligt försöker organisera en aktivitet för att öka produktion.

Istället måste en organisation, för att vara användbar och bestående, passa in i definitionen att få planering att bli verklighet.

Även om några av de mest ondskefulla ledarna av grupper och organisationer inte vill ha förbättringar för sitt folk, vill de flesta andra i grupper, organisationer och myndigheter ha förbättrade villkor för sina respektive områden. Sådana exempel skulle kunna inkludera mer mat, mer lön eller vackrare byggnader att leva och arbeta i. Faktum är att förbättringar betyder mer och bättre av vad en person tror kommer att vara bra och till hjälp för honom och hans familj, såsom bättre utbildning och jobb, renare grannskap att leva i och trevligare parker för barnen att leka i. Detta innefattar dessutom mindre av vad som allmänt anses vara dåligt, såsom krig, kriminalitet och droger.

Program som de flesta människor gillar och stödjer består mer av vad som är bra och mindre av vad som är dåligt. ”Mer mat, mindre sjukdom”, ”fler vackra byggnader, färre ruckel”, ”mer fritid, mindre arbete”, ”mer sysselsättning, mindre arbetslöshet” är typiskt för värdefulla och omtyckta program.

Men att bara ha ett program skulle fortfarande kunna betyda misslyckande. Av alla möjliga anledningar kan det bli så att program misslyckas med att uppnå sina mål. Programmet är för stort. Det anses allmänt inte vara önskvärt. Det behövs inte alls. Det skulle bara vara till nytta för ett fåtal. Dessa saker verkar vara anledningarna till att program inte blir gjorda. Men den verkliga anledningen är brist på organisatoriskt know-how.

Även om ett program var för stort eller bara acceptabelt för vissa personer, eller till och med om det inte behövdes, skulle det fortfarande kunna göras. Vilket program som helst skulle kunna göras och få till stånd vad som är meningen med det, om det var organiserat på rätt sätt.

Det beror inte på att människors drömmar inte är bra nog. Det beror på att folk inte alltid har all den know-how som behövs för att få sina drömmar att bli verklighet.

De saker som måste hanteras för att god administration (de handlingar som ingår i att sköta eller organisera ett kontor, en organisation eller en specifik aktivitet) ska äga rum är dessa:

1. Att hålla i gång ett existerande företag eller land.

2. Att få planering att bli verklighet.

Om man hade de grundläggande delarna av en grupp, en organisation eller ett land, såsom marken, människorna eller utrustningen, skulle man behöva ett system för administration enbart för att upprätthålla det.

Så 1) och 2) ovan blir faktiskt bara 2) – att få planering att bli verklighet. Den planering som måste ske är att hålla igång det existerande företaget eller landet. Och inget företag eller land består om inte människor arbetar på att få det att fortsätta vara där. Så metoder för administration, oavsett hur enkla och grundläggande de är, är nödvändiga för att hålla igång vilken grupp som helst.

När ett helt system för administration förloras eller glöms bort, vilket kan hända till exempel på grund av krig eller förändringar i regeringen, kan gruppen kollapsa om inte någon annan typ av administration tar dess plats.

Att byta ut en avdelningschef eller en driftsledare eller till och med en härskare kan förstöra en del av eller en hel grupp, därför att det gamla systemet blir okänt eller glöms bort. Det kanske inte längre används och det nya systemet är inte förstått. Ofta förekommande förflyttningar (det att flytta personer från ett jobb till ett annat) inom ett företag eller land, kan hålla hela gruppen liten, i oordning och förvirrad. Det beror på att dessa förflyttningar förstör varje form av administration som kan ha förekommit.

Av dessa anledningar är det mycket viktigt att känna till grunderna i organisation.

Även om en grupp bara försvarar sig mot någon katastrof som hotar den, måste gruppen fortfarande planera. Till exempel kanske en kraftig storm är på väg mot en stad, så stadens ledare måste planera hur man kan hjälpa invånarna att skydda sig. När en plan har gjorts upp måste den sättas i verket genom att man öppnar skolor och kyrkor där människor kan vara tills stormen är över, eller genom radiomeddelanden som talar om för människorna att flytta bort från området för några dagar.

Vissa planer kan vara mycket enkla. Till exempel när fiendesoldater angriper en fästning (en stor byggnad med starka murar för att skydda människor och soldater). Fästningen måste försvaras, vilket involverar att man skapar och genomför planen, även om det bara är ordern ”Slå tillbaka fiendens soldater som klättrar uppför södra muren”.

En sådan order är resultatet av mycket enkel och snabb observation och planering. Att försvara den södra muren sker genom något administrativt system, även om det bara är officerare som hör ordern och sedan driver sina män mot södra muren.

Ett företag som är skyldigt en massa pengar måste också göra upp en plan. Dess plan måste lösa hur de ska betala de människor som de är skyldiga pengar. Sedan måste de fundera ut hur de ska meddela dessa människor när de kommer att få pengarna. En sådan plan kommer att ge företaget tillräckligt med tid för att tjäna pengarna de behöver.

Regeringsledare lovar ofta befolkningen att de kommer att göra underbara saker. Men när dessa saker inte sker, är det inte för att ledarna försöker undvika göra vad de har lovat eller försöker ljuga för folket, vilket de flesta människor tror. De är faktiskt inte i stånd att uppfylla sina löften, inte för att dessa löften är för stora, utan för att de flesta regeringsledare kanske vet någonting om att styra men inte särskilt mycket om administration. Så de har inte den organisatoriska know-how som behövs för att få sina planer att bli verklighet.

Det tycks som om det för vissa människor är tillräckligt att drömma en underbar dröm. Bara för att de drömde det, anser de att det nu borde hända. De blir mycket upprörda när det inte inträffar. Hela nationer, företag och grupper har fortsatt i många år med sina områden i förvirring och oordning på grund av att deras grundläggande drömmar och planer aldrig blev verklighet.

Oavsett om en person planerar stora mål, såsom fler jobb och mer pengar för staden där han bor, eller något mindre, såsom att måla om sitt hus, kommer planerna inte att uppnå det som behövs om det råder brist på administrativt know-how.

Även om en person inte känner till tekniska detaljer eller hur han ska få fram pengarna han behöver, även om han inte kan få andra att följa hans order, även om hans planer inte är särskilt klara och välgenomtänkta – är inga av dessa saker verkliga barriärer mellan planering och verklighet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.