Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTIKOPGAVE

Sæt et mål

Praktiske opgaver

Bemærk: Disse afsluttende øvelser er valgfrie. Du behøver ikke at lave dem. De er taget med her, så du ved at lave dem kan få en forøget forståelse og evne til at anvende kursets materialer.

Udarbejd nogle mål, som du gerne vil opnå. Bliver der allerede arbejdet på nogle af dem? Er nogle af dem på punktet ”god idé" og er ikke blevet arbejdet ret meget på? Tag et mål, som du ønsker at udvikle yderligere.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.