Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus
Oplossingen voor het Drugsprobleem

Er is bijna niemand die vandaag de dag niet door verdovende middelen (drugs, alcohol en medicijnen) wordt beïnvloed. Miljoenen mensen hebben ze gebruikt en blijven ze gebruiken. Zelfs iemand die zelf nog nooit een verdovend middel heeft genomen, kent waarschijnlijk wel iemand die dat wel heeft gedaan. Het zou een familielid of een vriend kunnen zijn. Het zou een volslagen vreemdeling kunnen zijn die door zijn gebruik van verdovende middelen een fataal ongeval op een snelweg veroorzaakte.

Verdovende middelen leiden tot ellende en mislukking. Ze veroorzaken criminaliteit en geweld. Ze maken gezinnen kapot en verspillen levens.

L. Ron Hubbard besloot dit probleem op te lossen.

Totdat dhr. Hubbard een bruikbaar drugsrehabilitatieprogramma had ontwikkeld, was er geen oplossing. Er was niets dat het mogelijk maakte om iemand van de verdovende middelen af te krijgen, ervan af te houden en hem of haar zijn leven weer terug te geven.

Het programma van dhr. Hubbard voorziet in een oplossing die werkt. Het is zonder twijfel het meest effectieve programma ter wereld.

Vandaag de dag kunnen mensen met een drugsprobleem voor de eerste keer het leven met nieuwe energie en hoop onder ogen zien. Dit hoofdstuk bevat enkele elementaire principes van dit programma en verschaft het eerste werkelijke begrip van een probleem dat ons allemaal raakt.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

Waarom Mensen
Verdovende Middelen gebruiken

Mensen gebruiken al net zolang verdovende middelen als ze proberen pijn te verlichten en problemen te vermijden. Voor het midden van de vorige eeuw, gebruikten de meeste mensen echter geen verdovende middelen. In het begin van de jaren 1960 veranderde dit. Vandaag de dag zijn er miljoenen mensen uit alle delen van de wereld die verdovende middelen gebruiken.

Een verdovend middel is iets wat mensen in hun lichaam stoppen dat schade aan het lichaam toebrengt, maar door hen wordt gebruikt in een poging om pijn of zorgen te verminderen, om aangename gevoelens te verkrijgen of om hun prestaties bij een activiteit te verbeteren.

Voorbeelden van verdovende middelen zijn onder andere heroïne, cocaïne en marihuana. Alcohol is ook een verdovend middel.

Er zijn ook veel verdovende middelen die door artsen als medicijn aan hun patiënten worden voorgeschreven. Deze staan bekend als geneesmiddelen, of medicijnen.

Er bestaan duizenden namen en slangwoorden voor verdovende middelen.

Verdovende middelen kunnen, en doen dat vaak ook, verslavend zijn. De persoon is niet langer in staat ze niet te nemen.

Zelfs als hij zou stoppen, zouden de problemen op dat punt echter niet ophouden. De gevolgen van het over een lange periode nemen van verdovende middelen, kunnen eruit bestaan dat iemand zwak wordt en hem fysiek (te maken hebbend met het lichaam) en mentaal (te maken hebbend met het verstand) schade wordt toegebracht.

Zelfs als iemand al jaren van de verdovende middelen af is, heeft hij nog steeds last van wezenloze perioden. Een wezenloze periode is een hoeveelheid tijd tijdens welke er bij iemand sprake is van een compleet gebrek aan bewustzijn, herinnering of begrip van wat er om hem heen gebeurt, alsof iemands verstand leeg is. Hij zou bijvoorbeeld op een snelweg kunnen rijden. Plotseling en onverwacht dwaalt zijn aandacht af en een paar momenten lang heeft hij niet langer de controle over de auto, omdat zijn aandacht niet op het rijden is gevestigd. Het gevolg kan een ongeluk zijn. Veel ongelukken vinden plaats omdat iemand verdovende middelen heeft gebruikt.

Verdovende middelen kunnen afbreuk doen aan iemands vermogen om zijn aandacht op iets te vestigen, wat betekent dat hij niet goed kan werken en het moeilijk vindt om te leren.

Het resultaat hiervan kan iemands leven te gronde richten.

Als verdovende middelen al die slechte gevolgen hebben, waarom blijven mensen ze dan toch nog nemen?

Dat gaat als volgt. Wanneer iemand pijn heeft of zich ellendig voelt en hij verkrijgt geen verlichting (het afnemen of verminderen van pijn) door behandeling, merkt hij dat verdovende middelen hem verlichting geven. Voor een tijdje zullen de verdovende middelen zijn pijn lijken te verwijderen of hem zich beter doen voelen.

Om dit positieve effect aan de gang te houden, moet de persoon doorgaan met het nemen van het verdovende middel. Al snel zal hij er steeds meer van nodig hebben. Uiteindelijk zal hij stoppen met elke poging om weerstand aan het verdovende middel te bieden. Hij zal er afhankelijk van worden. Vaak zal hij verslaafd raken, wat betekent dat hij absoluut niet in staat is ermee te stoppen.

Niemand wil een drugsverslaafde worden. Als de persoon jaren eerder had geweten dat er enige andere manier was om zijn pijn of ellende te verlichten, dan had hij dat pad genomen. Maar vaak wordt mensen verteld dat er geen oplossing is en dat hun pijnen denkbeeldig zijn. Het leven kan te onprettig worden om te verdragen. Vaak wordt de persoon dan een gewoontegebruiker.

Het probleem van de persoon dat hem er om te beginnen toe bracht verdovende middelen te nemen, bestond wellicht alleen maar uit “droefheid” of “vermoeidheid”. Alles wat verlichting brengt of het leven fysiek of mentaal draaglijker maakt, zal dan worden verwelkomd. Maar het vermogen om het leven onder ogen te zien wordt altijd verminderd.

De persoon die verdovende middelen gebruikt en lijdt aan pijn en hopeloosheid blijft verdovende middelen gebruiken. Hoewel hij geen verslaafde wil zijn, heeft hij het gevoel dat er geen andere uitweg is.

Afhankelijkheid van verdovende middelen kan echter volledig worden aangepakt.

Zodra de persoon zich zonder verdovende middelen gezonder en beter in staat kan voelen met het leven om te gaan dan met verdovende middelen, heeft hij er niet langer behoefte aan.

Scientology bevat een exacte technologie (de toepassing van kennis voor een praktisch doel) waarmee iemand van de verdovende middelen kan worden afgeholpen en kan worden bevrijd van de slechte fysieke en mentale gevolgen ervan.

Met deze technologie wordt de reden ontdekt en aangepakt waarom een persoon om te beginnen met verdovende middelen is gestart, zodat hij nooit meer de noodzaak voelt om ze te nemen.

Verdovende middelen voorkomen dat er mentale en spirituele vooruitgang wordt bereikt, en die vooruitgang is de werkelijke missie van Scientology.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.