Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

Procedures om bij Ontwenning
te helpen

Naast de vitaminen en mineralen, zijn de Objectieve Processen een heel belangrijk onderdeel van een succesvolle ontwenning van verdovende middelen.

Objectieve betekent te maken hebbend met materiële voorwerpen en dingen die zich buiten iemand bevinden, niet zijn gedachten en gevoelens.

Een proces is een exacte reeks aanwijzingen of een volgorde van acties om een gewenst resultaat te bereiken.

Objectieve processen zijn dus een procedure die iemand helpt zijn aandacht van zichzelf af te halen en die naar buiten te richten op zijn omgeving.

Verdovende middelen duwen iemand in ervaringen van het verleden en fixeren zijn aandacht op die momenten. Objectieve Processen helpen hem los te maken uit zijn verleden en trekken zijn aandacht naar buiten in het heden.

Objectieve Processen helpen iemand in het heden te komen, waardoor hij zich meer bewust is van zijn huidige omgeving en andere personen. Hoe beter iemand in staat is het heden onder ogen te zien, zonder vast te zitten in het verleden, des te meer hij van het leven kan genieten. Hij kan in betere communicatie zijn met zijn omgeving zoals die nu bestaat, niet als die in het verleden bestond. Dit is voor iedereen goed om te bereiken. Voor iemand die heeft geleden onder de schadelijke gevolgen van het gebruik van verdovende middelen, kan dit zijn leven veranderen.

Het is het beste om deze processen op een rustige plek te doen waar je niet snel afgeleid of onderbroken wordt, en je moet voldoende tijd uittrekken om het proces voort te kunnen zetten totdat de persoon die geholpen wordt, goede indicatoren heeft en een cognitie heeft gekregen. Indicatoren zijn bijzonderheden die zich tijdens een proces voordoen en aanduiden (indiceren) of het goed dan wel slecht gaat. Als de persoon er bijvoorbeeld helderder en vrolijker uitziet, heeft hij goede indicatoren. Een cognitie is een nieuw besef over het leven. Het is een uitspraak als: “Wat zeg je me daarvan, ik ...”; iets wat iemand opeens begrijpt of beseft.

Deze processen zijn heel effectief indien ze verscheidene keren per dag worden gegeven om de persoon te helpen door de ontwenningsperiode van verdovende middelen heen te komen. Ontwenning duurt meestal ongeveer een week of korter.

Men zou iemand bijvoorbeeld in de ochtend één van deze processen kunnen geven en een aantal uren later zou men hem er nog een kunnen geven. Iemand die door de ontwenning heen gaat, slaapt vaak aanzienlijk meer dan normaal, vooral in het begin. Overdrijf daarom het geven van deze processen niet. Twee of drie Objectieve Processen per dag tijdens de hele ontwenningsperiode zou voldoende moeten zijn om een resultaat te krijgen.

Er worden hierna vijf Objectieve Processen gegeven. Het woord opdracht, zoals hier gebruikt, betekent een exacte instructie die als deel van een proces aan een persoon wordt gegeven.

“Merk dat op”

Dit proces haalt de aandacht van de persoon van zijn lichaam af en richt die naar buiten op zijn omgeving. De procedure gaat als volgt:

 1. Zeg tegen de persoon dat je hem een Objectief Proces gaat geven en leg de procedure in het kort uit.
 2. De opdracht die gebruikt wordt, is:

  “Merk die/dat ______ (aangewezen voorwerp) op.”

  Verzeker je ervan dat hij het begrijpt.
 3. Geef een duidelijk zichtbaar voorwerp aan door ernaar te wijzen. Zeg tegen de persoon: “Merk die/dat ______ (voorwerp) op.”
 4. Als de persoon dat gedaan heeft, geef hem dan een bevestiging door te zeggen: “Dank je”, of “Oké”, of “Goed”, enz.
 5. Ga door met het geven van de opdracht, waarbij je de aandacht van de persoon richt op verschillende voorwerpen in het gebied. Zorg dat je de persoon, iedere keer dat hij de opdracht heeft uitgevoerd, een bevestiging geeft.

  Zeg bijvoorbeeld:

  “Merk die stoel op.”

  “Dank je.”

  “Merk dat raam op.”

  “Goed.”

  “Merk die vloer op.”

  “Heel goed.”

  Enzovoort.
 6. Ga door met het proces totdat de persoon die wordt geholpen, goede indicatoren heeft en een cognitie heeft gekregen.

  Op dat punt kun je het proces beëindigen. Zeg tegen de persoon: “Einde van het proces.”

Een Hebbendheid Proces

De term hebbendheid wordt gebruikt om het gevoel aan te duiden dat men iets bezit of in eigendom heeft. Het kan ook worden omschreven als het idee dat men in staat is om te reiken of niet tegengehouden wordt om te reiken. Dit Hebbendheid Proces richt iemands aandacht op het gebied om hem heen zodat hij die kan hebben. De procedure gaat als volgt:

 1. Zeg tegen de persoon dat je hem een Objectief Proces gaat geven en leg de procedure in het kort uit.
 2. De opdracht die gebruikt wordt, is:

  “Kijk hier in het rond en vind iets wat je zou kunnen hebben.”

  Verzeker je ervan dat hij het begrijpt.
 3. Geef de opdracht: “Kijk hier in het rond en vind iets wat je zou kunnen hebben.”
 4. Als de persoon dat gedaan heeft, geef hem dan een bevestiging door te zeggen: “Dank je”, of “Oké”, of “Goed”, enz.
 5. Ga door met het geven van de opdracht. Zorg dat je de persoon, iedere keer dat hij de opdracht heeft uitgevoerd, een bevestiging geeft.

  Zeg bijvoorbeeld:

  “Kijk hier in het rond en vind iets wat je zou kunnen hebben.”

  “Dank je.”

  “Kijk hier in het rond en vind iets wat je zou kunnen hebben.”

  “Goed.”

  “Kijk hier in het rond en vind iets wat je zou kunnen hebben.”

  “Goed.”

  “Kijk hier in het rond en vind iets wat je zou kunnen hebben.”

  “Heel goed.”

  Enzovoort.
 6. Ga door met het proces totdat de persoon die wordt geholpen, goede indicatoren heeft en een cognitie heeft gekregen.

  Op dat punt beëindig je het proces. Zeg tegen de persoon: “Einde van het proces.”

“Raak dat aan”

Bij het doen van dit proces lopen beide personen rond, of ze kunnen, als de persoon die geholpen wordt niet kan lopen, beide aan een tafel zitten waarop een aantal voorwerpen zijn gezet. De procedure gaat als volgt:

 1. Zeg tegen de persoon dat je hem een Objectief Proces gaat geven en leg de procedure in het kort uit.
 2. De opdracht die gebruikt wordt, is:

  “Raak die/dat ______ (aangewezen voorwerp) aan.”

  Kies voor de persoon verschillende voorwerpen in de kamer uit om aan te raken.

  Verzeker je ervan dat hij de opdracht begrijpt.
 3. Geef de opdracht: “Raak die/dat ______ (aangewezen voorwerp) aan.”
 4. Als de persoon dat gedaan heeft, geef hem dan een bevestiging.
 5. Ga door met het geven van de opdracht. Zorg dat je de persoon, iedere keer dat hij de opdracht heeft uitgevoerd, een bevestiging geeft.

  Zeg bijvoorbeeld:

  “Raak die tafel aan.”

  “Dank je.”

  “Raak die stoel aan.”

  “Goed.”

  Enzovoort.
 6. Ga door met het proces totdat de persoon die wordt geholpen, goede indicatoren heeft en een cognitie heeft gekregen. Op dat punt beëindig je het proces. Zeg tegen de persoon: “Einde van het proces.”

Voorwerpen in de Kamer aanraken en loslaten

Dit is een heel goede techniek die de realiteit van de persoon aangaande de voorwerpen in de kamer zal verhogen. De procedure gaat als volgt:

 1. Zeg tegen de persoon dat je hem een Objectief Proces gaat geven en leg de procedure in het kort uit.
 2. De opdrachten die gebruikt worden zijn:
  1. “Wat is er in de kamer werkelijk echt voor je?”
  2. “Ga ernaartoe en raak het aan.”
  3. “Laat het nu weer los.”
  Verzeker je ervan dat hij ze begrijpt.
 3. Geef de opdracht: “Wat is er in de kamer werkelijk echt voor je?”
 4. Als de persoon heeft geantwoord, geef hem dan een bevestiging.
 5. Geef dan de volgende opdracht: “Ga ernaartoe en raak het aan.”
 6. Als de persoon dat gedaan heeft, geef hem dan een bevestiging.
 7. Geef dan de volgende opdracht: “Laat het nu weer los.”
 8. Als de persoon dat gedaan heeft, geef hem dan een bevestiging.
 9. Ga door met het geven van de opdrachten in deze volgorde: a, b, c, a, b, c, enz. Zorg dat je de persoon, iedere keer dat hij de opdracht heeft uitgevoerd, een bevestiging geeft.

  Zeg bijvoorbeeld:

  “Wat is er in de kamer werkelijk echt voor je?”

  “Dank je.”

  “Ga ernaartoe en raak het aan.”

  “Goed.”

  “Laat het nu weer los.”

  “Goed.”

  “Wat is er in de kamer werkelijk echt voor je?”

  “Heel goed.”

  Enzovoort.
 10. Ga door met het proces totdat de persoon die wordt geholpen, goede indicatoren heeft en een cognitie heeft gekregen.

  Op dat punt beëindig je het proces. Zeg tegen de persoon: “Einde van het proces.”

“Word er Nieuwsgierig naar”

Dit is een heel eenvoudig en elementair Objectief Proces. De procedure gaat als volgt:

 1. Zeg tegen de persoon dat je hem een Objectief Proces gaat geven en leg de procedure in het kort uit.
 2. De opdracht die gebruikt wordt, is:

  “Word er nieuwsgierig naar.”

  Verzeker je ervan dat hij het begrijpt.
 3. Geef een voorwerp in de kamer aan door ernaar te wijzen en zeg: “Word er nieuwsgierig naar.”

  Je noemt het voorwerp niet bij naam, je wijst het alleen maar aan. Je moet niet zeggen: “Word nieuwsgierig naar die stoel.” Je zegt gewoon: “Word er nieuwsgierig naar.”

 4. Als de persoon dat gedaan heeft, geef hem dan een bevestiging door te zeggen: “Dank je”, of “Oké”, of “Goed”, enz.

 5. Ga door met het geven van de opdracht. Zorg dat je de persoon, iedere keer dat hij de opdracht heeft uitgevoerd, een bevestiging geeft.

  Zeg bijvoorbeeld:

  “Word er nieuwsgierig naar.” (Wijs een voorwerp aan.)

  “Dank je.”

  “Word er nieuwsgierig naar.” (Wijs een voorwerp aan.)

  “Goed.”

  “Word er nieuwsgierig naar.” (Wijs een voorwerp aan.)

  “Goed.”

  “Word er nieuwsgierig naar.” (Wijs een voorwerp aan.)

  “Heel goed.”

  Enzovoort.
 6. Ga door met het proces totdat de persoon die wordt geholpen, goede indicatoren heeft en een cognitie heeft gekregen.

  Op dat punt beëindig je het proces. Zeg tegen de persoon: “Einde van het proces.”
 7. OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
  OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.