Let us know how it is going
6.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Reinigingsprogramma

Nadat iemand de ontwenning met succes heeft afgerond, is hij klaar voor de volgende stap.

Deze stap wordt het Reinigingsprogramma genoemd.

Reiniging betekent de actie van het fysiek schoonmaken van iemand door alle verdovende middelen en andere toxische stoffen uit het lichaam te verwijderen. Toxische stoffen, of gifstoffen, zijn drugs, chemische stoffen of elke stof die giftig of schadelijk voor het leven is gebleken. Het woord toxisch (giftig) komt van het Griekse woord toxikón, dat oorspronkelijk “een vergif waarin pijlen werden gedoopt” betekende.

Een programma is een plan of procedures en activiteiten die moeten worden gevolgd.

Het Reinigingsprogramma wordt gedaan door iedereen die met succes is ontwend van de verdovende middelen. Het wordt ook gedaan door iemand die misschien al een tijdje geleden gestopt is verdovende middelen te nemen. Iemand hoeft niet van verdovende middelen afhankelijk te zijn geweest om dit programma te doen. Het kan door iedereen worden gedaan die ooit verdovende middelen of giftige stoffen in zijn lichaam binnen heeft gekregen – wat vandaag de dag zo’n beetje iedereen is.

Drugs, radioactief afval en allerlei soorten chemische stoffen zijn vandaag de dag overal te vinden. Voorbeeld: Waarschijnlijk zijn sommige conserveringsmiddelen die in groenten of soep uit blik zitten giftig. Bevindingen lijken ook te bevestigen dat chemische stoffen die in de lucht worden gebracht om supermarkten een aangename geur te geven, in werkelijkheid giftig zijn en in het voedsel dat daar wordt verkocht terecht kunnen komen. Pijnstillers en kalmeringsmiddelen zijn wijd en zijd beschikbaar. Pesticiden en andere giftige stoffen worden in de atmosfeer aangetroffen. Industriële en landbouwkundige chemicaliën worden steeds meer gebruikt. Dan zijn er de drugs waaronder marihuana, LSD, cocaïne en andere straatdrugs. Die zijn natuurlijk ook schadelijk voor het leven.

Het aantal giftige stoffen dat invloed heeft op mensen heeft tegenwoordig een biochemisch probleem gecreëerd.

Biochemisch betekent de interactie (actie of invloed van personen of dingen op elkaar) van levensvormen met chemische stoffen.

Bio- betekent “leven, van levende dingen”; van het Griekse woord bios, wat “leven” of “manier van leven” betekent.

Chemisch betekent van of te maken hebbend met chemische stoffen.

Chemische stoffen zijn stoffen, eenvoudig of complex, die de bouwstenen van materie vormen. Het menselijk lichaam zelf is opgebouwd uit chemische stoffen en chemische verbindingen. Ingewikkelde chemische processen, waarmee voortdurende acties of veranderingen worden bedoeld, vinden er continu in plaats. Maar giftige stoffen kunnen deze natuurlijke lichaamsprocessen blokkeren of veranderen. Ze kunnen het lichaam ziek maken of zelfs doden.

Dus is ontgifting het verwijderen van giftige stoffen uit iets, zoals uit je lichaam.

Zoals we eerder in deze cursus zagen, kunnen behalve LSD ook andere chemische gifstoffen en giftige substanties, waaronder conserveringsmiddelen, pesticiden, evenals medicijnen en straatdrugs (heroïne, marihuana, cocaïne, enz.) jarenlang in de weefsels van het lichaam achterblijven. Zolang die stoffen in het lichaam achterblijven, kunnen ze de mentale beeldplaatjes restimuleren die werden opgenomen in iemands verstand toen hij die stoffen nam. Deze restimulatie kan zijn bewustzijn en bekwaamheden doen afnemen. Wanneer de verdovende middelen en andere giftige stoffen uit het lichaam zijn verwijderd, zijn ze niet langer aanwezig om de persoon te restimuleren.

Het Reinigingsprogramma bevrijdt iemand van de drugs en andere giftige stoffen die zich in het lichaam hebben opgehoopt. Het programma, dat onder nauw toezicht staat, houdt het volgende in:

Lichaamsbeweging

Zweten in een sauna

Voeding, waaronder vitaminen, mineralen, enz., alsook olie

Een goed uitgewerkt persoonlijk schema.

Lichaamsbeweging: De persoon begint elke dag van het programma met hardlopen. Het doel van het hardlopen is niet om de persoon aan het zweten te krijgen, maar om de bloedcirculatie te laten toenemen. Het bloed dringt dan dieper in de spieren en weefsels door, zodat giftige stoffen afgebroken worden en worden vrijgegeven.

Zweten in een sauna: Na het hardlopen, gaat de persoon de sauna in om te zweten. De gifstoffen kunnen nu het lichaam uit via de poriën.

Voeding (waaronder vitaminen, mineralen en olie): Als we het over voeding hebben, hebben we het niet alleen over voedsel, maar ook over vitaminen en mineralen. We hebben het echter niet over een “dieet”. De persoon eet gewoon wat hij normaal eet. Hij moet ervoor zorgen dat hij veel verse groenten binnenkrijgt en dat de gekookte groenten die hij eet niet overgaar zijn. Hij neemt ook dagelijkse hoeveelheden vitaminen en mineralen.

Olie wordt ook genomen omdat giftige stoffen vooral (maar niet alleen) in het vetweefsel van het lichaam verstrikt raken. Het is waarschijnlijk dat het lichaam iets zal vasthouden waaraan het een tekort heeft. Als je probeert het lichaam iets kwijt te laten raken waar het een tekort aan heeft, dan zal het dat niet loslaten. Maar als iemand wat vet inneemt in de vorm van olie, zal het lichaam het slechte vet vervangen door goed vet dat vrij is van giftige residuen. Dat is de basistheorie.

Niacine, een B-complex vitamine, speelt een belangrijke rol in het succes van het programma en verdient speciale aandacht.

Niacine kan enkele zeer heilzame resultaten opleveren wanneer het samen met de andere noodzakelijke vitaminen en mineralen in de juiste hoeveelheden wordt ingenomen. Het lijkt drugresiduen af te breken en uit de weefsels en cellen van het lichaam los te maken. Iemand neemt de niacine ongeveer tegelijkertijd met het hardlopen. Wanneer hij dan onmiddellijk na het hardlopen de sauna in gaat, worden de verdovende middelen en andere giftige stoffen die door de niacine zijn losgemaakt, het lichaam uitgezweet.

Een goed uitgewerkt persoonlijk schema: Het is belangrijk dat iemand die aan het programma is begonnen, zich er op een verstandige manier aan houdt en geen dagen overslaat of het op een onregelmatige wijze doet. Het is belangrijk dat hij voldoende slaap krijgt. Als hij door het programma gaat volgens een goed opgesteld schema, zal hij de volledige resultaten van het programma verkrijgen.

Het Reinigingsprogramma vervangt niet de acties die eerder in deze cursus werden beschreven voor mensen die net zijn begonnen van de verdovende middelen af te komen. Het programma wordt pas gedaan nadat die eerdere stappen waren voltooid.

Naarmate de persoon zijn lichaam ontdoet van de giftige stoffen, zou er een verbetering zichtbaar moeten zijn in zijn lichamelijke gesteldheid. Het gevolg is een gereinigd lichaam. Het doel van het Reinigingsprogramma is echter niet om het lichaam aan te pakken.

Het programma werd ontwikkeld om het mogelijk te maken het individu spiritueel vrij te maken.

Iemand is niet zijn lichaam of zijn verstand, maar is een spiritueel wezen. Dit is een fundamentele waarheid die in Scientology werd ontdekt. Het spirituele wezen dat de persoon is, staat bekend als een thetan. Dit woord is afkomstig van de Griekse letter theta, dat gedachte of geest betekent. De thetan is niet iets wat je hebt; het is wat jij bent. Je hebt een lichaam, je hebt een verstand, maar je bént een thetan. De thetan gebruikt het verstand om hem te helpen bij het communiceren met en het controle uitoefenen over zijn omgeving.

Het is gebleken dat een persoon die verdovende middelen heeft gebruikt, niet in staat is om een hogere mate van vrijheid als spiritueel wezen te verkrijgen – en dat laatste is de missie van Scientology. Zolang de giftige stoffen in het lichaam zitten, kunnen de mentale beeldplaatjes van die stoffen jou – de thetan – restimuleren. Wanneer ze uit het lichaam zijn verdwenen, kan de voortdurende restimulatie ophouden. Het Reinigingsprogramma is dus in feite een spirituele actie. Het bevrijdt de persoon van de restimulatieve effecten van drugs en andere giftige stoffen. Als dat uit de weg is, is hij in staat om een route naar spirituele verbetering te volgen.

Met vijf uur per dag zou iemand het hele programma in drie tot vier weken kunnen doen. Voor sommigen is er meer tijd nodig, voor sommigen minder. Hoelang het Reinigingsprogramma ook duurt, het verschaft jou van een manier om een essentiële stap naar een leven zonder giftige stoffen en verdovende middelen te zetten.

Het Reinigingsprogramma wordt over de hele wereld in Scientology organisaties en missies onder deskundige supervisie geleverd. Het boek Een Heldere Geest in een Schoon Lichaam: Het Effectieve Reinigingsprogramma laat iemand precies weten hoe dit programma wordt gegeven en beschrijft alle stappen ervan.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.