Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

Volledig Herstel

Er is nog een stap na het Reinigingsprogramma om een volledig herstel van verdovende middelen te bewerkstelligen.

Om volledige vrijheid te verkrijgen van de schadelijke gevolgen van verdovende middelen, is het ook nodig dat iemand de mentale beeldplaatjes van het nemen van verdovende middelen aanpakt. Het Reinigingsprogramma verwijdert de residuen van de verdovende middelen die deze mentale beeldplaatjes in restimulatie houden. Maar de plaatjes bestaan nog wel. Ze kunnen gerestimuleerd raken door dingen in de omgeving die de persoon waarneemt en hem negatief beïnvloeden. Dit kan gebeuren zonder dat hij hier controle over heeft en onder zijn bewustzijn. Het kan hem schaden op een manier die, met de oorzaak voor hem verborgen, niet duidelijk voor hem is.

De auditing die deze beeldplaatjes aanpakt, wordt de Drug Rundown genoemd. Deze rundown wordt gegeven door hooggetrainde beoefenaars in Scientology Kerken en missies.

Een rundown bestaat uit een serie stappen om een specifiek aspect van iemands leven of moeilijkheden aan te pakken met een bekend eindresultaat. Het resultaat van de Drug Rundown is vrijheid van de schadelijke gevolgen van drugs, alcohol en medicijnen en geen behoefte meer om ze te gebruiken.

De percepties en opnamen van het fysisch universum van iemand die verdovende middelen gebruikt, zijn niet nauwkeurig, omdat ze een combinatie zijn van gebeurtenissen uit het verleden, verbeelding en de feitelijke gebeurtenissen die op dat moment plaatsvonden. Iemands waarnemingen in het heden kunnen verward raken met beeldplaatjes van zijn ervaringen uit het verleden. Zijn herinneringsvermogen en zijn vermogen om te denken zijn beide slechter dan ze zouden kunnen en moeten zijn.

De Drug Rundown behandelt het gebruik van verdovende middelen in het verleden op verschillende manieren. Ten eerste worden er exacte procedures gebruikt om de ervaringen aan te pakken die de persoon had tijdens het nemen van verdovende middelen. Dit bevrijdt aandacht die op dergelijke ervaringen gefixeerd raakte.

Hoe meer iemands aandacht is losgemaakt van gebeurtenissen uit het verleden, des te beter hij in staat is om zijn leven aan te pakken. Hij voelt zich helderder, zijn waarnemingsvermogen is toegenomen, hij is beter in staat controle uit te oefenen over zijn leven en de dingen in zijn omgeving, en zijn vermogen om goed en verstandig met anderen om te gaan wordt groter.

Iemand die verdovende middelen heeft gebruikt, heeft ook veel vervelende lichamelijke, emotionele en mentale gewaarwordingen die ermee verbonden zijn. Tijdens de Drug Rundown ontdekt hij de bron ervan en bekijkt hij deze grondig. De schadelijke energie in het verstand die eraan is verbonden, wordt vrijgegeven.

Ten slotte is de persoon, door middel van de auditing, in staat om de werkelijke reden te achterhalen waarom hij om te beginnen verdovende middelen ging nemen. Iemand zocht zijn toevlucht in verdovende middelen om een reden – een of ander lichamelijk lijden of een gevoel van hopeloosheid. Het probleem van de verdovende middelen is dus in wezen van geestelijke aard. De persoon leed, als geestelijk wezen, om welke reden dan ook, en de verdovende middelen werden een manier om dat lijden te verlichten.

Hij beschouwde drugs, alcohol of medicijnen als een oplossing voor ongewenste gevoelens of gesteldheden – die een bijna eindeloze lijst met dingen kunnen bevatten, variërend van lichamelijke pijn tot angst tot gebrek aan vertrouwen. Men moet uitzoeken wat er eigenlijk aan scheelde vóór de verdovende middelen zijn oplossing of “geneeswijze” werden.

Als de reden om überhaupt verdovende middelen te gaan gebruiken niet gevonden wordt, blijft de behoefte aan drugs, medicijnen of alcohol bestaan. Auditing op de Drug Rundown houdt zich niet alleen bezig met de gevolgen van verdovende middelen, maar stelt de persoon ook in staat om de oorzaken die hem er aanvankelijk toe brachten om ze te gebruiken, te vinden en zich ervan te ontdoen. Door dit te doen, verwijdert hij volledig elk verlangen dat hij nog mocht hebben om in de toekomst verdovende middelen te gebruiken of er afhankelijk van te zijn.

De Drug Rundown heeft te maken met de ongewenste gevoelens die de persoon had tijdens en vóór het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, en behandelt die. Door deze auditing te voltooien, raakt de persoon eindelijk verlost van alle mogelijke invloeden van verdovende middelen.

Al deze stappen zijn nodig voor een volledig herstel van de mentale en spirituele schade van in het verleden gebruikte verdovende middelen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.