Let us know how it is going
4.‎1 LEES HET ARTIKEL

Communicatie in het Huwelijk

Een ander belangrijk punt bij het creëren van een succesvol huwelijk, of bij het herstellen van een huwelijk dat uiteen begon te vallen, is communicatie.

Communicatie is in feite de basis van succes in het huwelijk, van waaruit een sterk huwelijk kan groeien. Geen communicatie is wat de vernietiging van een huwelijk zal veroorzaken.

Om te beginnen kan gewoon het kiezen van de juiste huwelijkspartner erg lastig zijn. Zonder enige basistraining in hoe je iemands persoonlijkheid, vermogen om te koken of een gezin te stichten moet beoordelen, gebruiken de meeste mensen alleen dat ding genaamd “liefde” om hen te helpen bij het besluiten over met wie ze gaan trouwen. En “liefde” kan lastig en moeilijk te begrijpen zijn.

Het is niet verrassend dat mensen zo vaak de verkeerde partner uitkiezen.

Maar er zijn eenvoudige manieren om niet alleen een huwelijkspartner uit te kiezen, maar ook om zeker te stellen dat het huwelijk stand houdt. Beide zaken zijn afhankelijk van communicatie.

Om een succesvol huwelijk te hebben, moet er tussen man en vrouw enige mate van gelijkwaardigheid bestaan wat intelligentie en geestelijke gezondheid betreft.

Het is gemakkelijk om de opleidingsachtergrond van een potentiële huwelijkspartner vast te stellen. Het is niet zo gemakkelijk om iemands bekwaamheid met betrekking tot seks of het opvoeden van kinderen vast te stellen. Maar hoe zit het met het beoordelen van iemands geestelijke gezondheid?

In het verleden zijn er veel verschillende soorten testen geweest om erachter te komen hoe het ervoor stond met iemands geestelijke gezondheid. Sommige waren zo ingewikkeld dat je een tovenaar moest zijn of een speciaal computerprogramma moest gebruiken om de resultaten ervan te begrijpen.

In Scientology is er een test voor het meten van iemands geestelijke gezondheid die zo eenvoudig is dat iedereen hem kan uitvoeren: hoe groot is de “communicatievertraging” van de persoon? Vertraging betekent het oponthoud dat plaatsvindt tussen één ding dat er gebeurt en een ander ding dat gebeurt. Een communicatievertraging is de tijd die verloopt tussen het stellen van een vraag en het antwoord op die vraag door degene aan wie de vraag was gesteld.

Met andere woorden, als iemand een vraag wordt gesteld, hoelang heeft hij dan nodig om antwoord te geven?

Wanneer iemand snel een antwoord kan geven, kun je daaruit opmaken dat hij een snel en gezond verstand heeft, op voorwaarde dat hij wel een zinnig antwoord op de vraag geeft. Uit het antwoord dat langzaam komt, kun je opmaken dat hij minder bekwaam en geestelijk gezond is.

Huwelijkspartners die dezelfde communicatievertraging hebben, zullen goed met elkaar kunnen opschieten. Maar wanneer één partner snel is en de andere traag, zal de situatie ondraaglijk worden voor de snelle partner en ellendig voor de trage.

Problemen in het huwelijk kunnen ook ontstaan omdat iemand anders in de familie een breuk in de communicatie tussen de twee partners veroorzaakt. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een familielid, zoals de schoonmoeder.

Neem bijvoorbeeld een schoonmoeder die bij het echtpaar komt inwonen. Ze klaagt tegen de vrouw over de man en tegen de man over de vrouw. Voor je het weet, zijn man en vrouw iedere dag met elkaar aan het ruziën en kunnen ze niet meer met elkaar opschieten. Maar voordat schoonmoeder arriveerde, konden ze het prima met elkaar vinden.

De communicatie die ze onderling hadden, is verstoord door het familielid, waardoor beide partners van streek raakten en ze nu ruziën.

Een andere manier waarop de communicatie kan worden verstoord – en dit is de belangrijkste reden dat huwelijken mislukken – is jaloezie.

Jaloezie wordt veroorzaakt door het gebrek aan vertrouwen bij de jaloerse persoon. Wellicht is er niet eens een reden waarom de persoon jaloers zou zijn.

De jaloerse persoon is bang dat er sprake is van verborgen communicatielijnen.

Een communicatielijn is de route of het kanaal waarlangs communicatie van de ene persoon naar de andere gaat, zoals via de stem, brief, e-mail of telefoon.

De jaloerse persoon zal alles doen om verborgen communicatielijnen op te graven.

Een jaloerse vrouw kan bijvoorbeeld in het geheim alle e-mails van haar man controleren. En wanneer hij niet kijkt, kan ze zijn telefoon pakken en naar zijn boodschappen luisteren, om erachter proberen te komen wie hem belt.

De uitwerking die dit op de andere partner heeft, is dat hij het gevoel krijgt dat zijn communicatielijnen worden afgesneden, want hij vindt zelf dat hij recht heeft op open communicatielijnen, terwijl zijn huwelijkspartner erop aandringt dat hij een groot aantal ervan afsluit.

De daaruit voortvloeiende ruzies kunnen de partners heel erg van streek maken.

Gelukkig kunnen de communicatieproblemen van een jaloerse persoon met Scientology counseling worden aangepakt.

Er is een heleboel informatie in Scientology over het omgaan met een huwelijk, maar hier is de elementaire tip voor een succesvol huwelijk: communiceer!

Door te leren hoe je een goede, zuivere communicatie tussen partners kunt hebben en hoe die communicatie door te laten gaan met stromen, zal een huwelijk een succes zijn.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.