Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Kommunikation i äktenskap

En annan viktig punkt när man vill skapa ett lyckligt äktenskap, eller reparera ett som har börjat gå sönder, är kommunikation.

Kommunikation är fundamentet för äktenskaplig framgång från vilket ett stabilt äktenskap kan växa. Ingen kommunikation kommer att resultera i ett äktenskaps undergång.

För det första kan det vara mycket svårt bara att välja rätt äktenskapspartner. Utan att ha någon grundläggande utbildning i hur man bedömer en persons personlighet eller förmåga att laga mat eller ta hand om en familj, använder sig de flesta människor bara av det där som kallas ”kärlek” för att bestämma vem de ska gifta sig med. Och ”kärlek” kan vara knepigt och svårt att förstå.

Det är inte förvånande att folk så ofta väljer fel partner.

Men det finns enkla sätt att inte bara välja en äktenskapspartner, utan också försäkra sig om att äktenskapet fortsätter. De beror på kommunikation, alltid.

För att ett äktenskap ska bli lyckligt måste det råda en viss likhet i fråga om intelligens och sinnesfriskhet mellan man och hustru.

Det är lätt att ta reda på vilken utbildningsbakgrund en möjlig äkta hälft har. Det är inte så lätt att komma underfund med personens förmåga när det gäller sex eller barnuppfostran. Men hur bedömer man personens sinnesfriskhet?

I det förflutna fanns det många olika typer av tester för att ta reda på hur sinnesfrisk en person var. En del var så komplicerade att man var tvungen att vara trollkarl eller använda ett speciellt datorprogram för att förstå resultaten.

I Scientology finns det emellertid ett test för sinnesfriskhet som är så enkelt att vem som helst kan använda det: hur långt är personens ”kommunikationsdröjsmål”? Dröjsmål betyder tidsperioden mellan en sak som händer och en annan sak som händer. Ett kommunikationsdröjsmål är den tid som förflyter från det att man har ställt en fråga fram till dess man fått ett svar på just den frågan från personen som fick den.

Med andra ord, när en fråga har ställts till en person, hur lång tid tar det för honom eller henne att svara?

När någon kan ge ett snabbt svar, talar det om för en att den personen har ett snabbt och friskt sinne, förutsatt att han ger ett vettigt svar på frågan. Ett långsamt svar talar om för en att personen har mindre förmåga och sinnesfriskhet.

Äkta makar som har samma kommunikationsdröjsmål kommer att komma bra överens. Men om en av dem är snabb och den andre långsam, blir situationen outhärdlig för den snabbe och bedrövlig för den långsamme.

Äktenskapliga problem kan också uppstå på grund av att någon annan i familjen orsakar ett brott i kommunikationen mellan de två makarna. Detta kan vara en släkting, som till exempel en svärmor.

Ta till exempel en svärmor som kommer för att bo hos det äkta paret. Hon klagar till hustrun om mannen och klagar till mannen om hustrun. Plötsligt grälar mannen och hustrun med varandra varenda dag och kan inte komma överens. Men det fungerade bra mellan dem innan svärmodern anlände.

Kommunikationen de hade med varandra har brutits av släktingen, vilket har resulterat i att de båda makarna nu är upprörda och grälar med varandra.

Ett annat sätt kommunikation kan klippas av – och den huvudsakliga anledningen till att äktenskap havererar – är svartsjuka.

Svartsjuka uppstår på grund av den svartsjuka personens brist på tillit. Det kanske eller kanske inte ens finns någon anledning för personen att vara svartsjuk.

Den svartsjuka personen är rädd för dolda kommunikationslinjer.

En kommunikationslinje är den väg eller passage på vilken kommunikation färdas från en person till en annan, såsom via röst, brev, e-post eller telefon.

Den svartsjuka personen gör allt i sin makt för att försöka avslöja dolda kommunikationslinjer.

En svartsjuk hustru kan till exempel i hemlighet kontrollera all sin makes e-post. Och när han inte ser, kan hon ta hans telefon och lyssna på hans telefonmeddelanden och försöka ta reda på vem som ringer honom.

Sådana handlingar får den andra partnern att uppleva det som att hans kommunikationslinjer klipps av, för han anser sig ha rätt till öppna kommunikationslinjer, medan hans äktenskapspartner insisterar på att många av dem avbryts.

De resulterande grälen kan vara väldigt upprörande.

Lyckligtvis kan man ta itu med en svartsjuk persons kommunikationsproblem med Scientology-vägledning.

Det finns mycket information i Scientology om hur man hanterar ett äktenskap, men här är den grundläggande ledtråden till ett lyckligt äktenskap: kommunicera!

Genom att makar lär sig hur de får bra, ren kommunikation mellan sig och hur de håller denna kommunikation flödande, kommer ett äktenskap att bli framgångsrikt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.