Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Remedies

Eén manier om de situatie waarin een of beide partners uit een huwelijk willen stappen te verbeteren, is zowel de man als de vrouw zijn of haar overts en achterhoudsels te laten uitschrijven. Ze schrijven beiden op papier hun overts en achterhoudsels op, met vermelding van de details over de specifieke tijd en plaats van de overt of het achterhoudsel en wat er werd gedaan en/of werd achtergehouden. Wanneer dit volledig is voltooid, zullen ze allebei opluchting ervaren en zal er een terugkeer van verantwoordelijkheid plaatsvinden. (Deze procedure van het uitschrijven van je overts en achterhoudsels wordt volledig behandeld in de online cursus Integriteit en Eerlijkheid.)

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het opschrijven van overts en achterhoudsels de onenigheid of het gebrek aan overeenstemming tussen de huwelijkspartners niet volledig oplost. Als dit het geval is, moeten de partners contact opnemen met een Scientology auditor om te helpen de zaak recht te zetten. Een auditor is iemand die getraind en gekwalificeerd is om Scientology auditing bij mensen toe te passen zodat ze er baat bij hebben. Auditing is een speciale vorm van persoonlijke counseling die men alleen in Scientology aantreft en die iemand helpt zijn eigen bestaan onder de loep te nemen, en waarmee ook zijn vaardigheden kunnen worden verbeterd.

Een andere manier om het communicatieniveau tussen huwelijkspartners weer op een hoog niveau te brengen, is Scientology Huwelijkscounseling. Dit wordt ook door een Scientology auditor gegeven.

Een man en vrouw kunnen goede, eerlijke communicatie gebruiken om een gelukkig en bevredigend huwelijk te creëren of te laten voortduren. En ook hier kunnen Scientology online cursussen enorm van nut zijn – zoals de Online Communicatie Cursus en de Online Cursus De Componenten van Begrip.

Als beide partners zich inzetten om zich te houden aan de afspraken die ze hebben gemaakt, en zich aan hun morele code houden, en als het paar de communicatie tussen hen vrij en open houdt, zullen ze hun relatie steeds sterker maken.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.