Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Handelaren in Chaos

Er zijn mensen die men “handelaren in chaos” zou kunnen noemen. Dat zijn mensen die willen dat de omgeving er zeer verontrustend uit ziet. Een handelaar is iemand die goederen voor winst koopt en verkoopt. Chaos is wanneer alles zich in verwarring of wanorde bevindt. Dus een Handelaar in Chaos is iemand die slecht nieuws verspreidt om, voor zijn eigen voordeel, de omgeving veel gevaarlijker te laten lijken dan ze is.

Verslaggevers schuiven de omgeving onder de neus van mensen en zeggen: “Kijk! Het is gevaarlijk. Kijk! Het is overweldigend. Kijk! Het is bedreigend.” Ze rapporteren op de meest schokkende wijze over de meest bedreigende stukjes nieuws, en maken het erger dan het is. Dit is de Handelaar in Chaos. Hij wordt betaald in de mate waarin hij zijn omgeving bedreigend kan maken. Waar Handelaren in Chaos actief zijn, is het dwaas om “goed nieuws” te verwachten.

Wat is een afperser anders dan iemand die geld probeert te krijgen door iemand te vertellen dat hij de omgeving veel gevaarlijker kan maken?

De Handelaar in Chaos heeft veel troepen, want er zijn veel mensen die van een gevaarlijke omgeving afhankelijk zijn voor hun inkomen. Zelfs artsen worden niet betaald voor het aantal mensen in de samenleving dat ze gezond maken. Ze worden betaald voor het aantal dat ziek is. En al net zo, als er geen sprake meer was van criminaliteit, zou er geen politie meer zijn. Het aantal agenten geeft je de hoeveelheid criminaliteit die er in de samenleving moet zijn. Hoe meer criminaliteit, des te meer agenten. Hoe meer ziekte, des te meer artsen.

Maar het is niet enkel de politicus, de verslaggever en de wapenfabrikanten die de omgeving bedreigend maken. Heel wat mensen houden zich hun hele leven als Handelaar in Chaos bezig met het doodongerust maken van iedereen in de buurt. Het aantal mensen dat dit doet, is behoorlijk hoog – waarschijnlijk één op vier. De grondgedachte hierbij is: “Als ik er maar voor kan zorgen dat Henk zich genoeg zorgen blijft maken, dan doet hij wel wat ik hem zeg.” Zij verspreiden verwarring en onrust. Ze zouden kunnen zeggen: “Ik vraag me af waarom Henk niet vooruitgaat.” Nou, zij maken Henk natuurlijk ziek.

Het loopt door de hele maatschappij dat ervoor moet worden gezorgd dat de omgeving gevaarlijk moet lijken te zijn. Er zijn natuurlijk daadwerkelijk gebieden van gevaar in de omgeving. Maar de omgeving is nooit zo gevaarlijk als men haar eruit laat zien.

Iedereen vindt echter dat er gebieden in zijn omgeving zijn die volslagen overweldigend zijn en dat hij niet in staat zal zijn deze aan te pakken. Dit kunnen we met absolute zekerheid stellen, of we nu met Joop, Willem of Piet, of zelfs met een politicus of een verslaggever of een politieagent praten. Iedere persoon die relatief geestelijk gezond is, zal het met je eens zijn dat de omgeving, en bepaalde delen van de omgeving, een beetje te veel voor hem zijn.

Een Kalmerende Invloed

Alles wat een gekalmeerde omgeving tot stand brengt, zal worden tegengewerkt door degenen die een verstoorde omgeving willen.

Naarmate Scientology vooruitgang boekt in een gebied, wordt de omgeving steeds kalmer. Niet minder avontuurlijk, maar wel kalmer. De dreiging in de omgeving neemt af. Iemand die meer kennis heeft verworven over zichzelf, anderen en het leven, en die een betere greep krijgt op dingen, heeft minder problemen met zijn omgeving. Ook al is het misschien maar een klein beetje minder geworden, het is minder geworden.

Wanneer iemand minder wordt bedreigd door de omgeving, begint het beter met hem te gaan. Hij kan naar zijn idee het leven beter aan. Hij kan een beetje verder naar buiten reiken en dus kan hij de mensen om hem heen kalmeren wanneer ze bang of bezorgd worden.

Er zijn dus drie belangrijke punten bij het vinden van oplossingen voor de gevaarlijke omgeving:

1. De omgeving lijkt voor de persoon gevaarlijk – je zult hier instemming van hem over krijgen – en hij heeft bepaalde methoden om de omgeving in bedwang te houden en haar ervan te weerhouden hem te grazen te nemen.

2. Handelaren in Chaos maken de omgeving in bepaalde gebieden gevaarlijker dan ze werkelijk is.

3. Iemands gezondheid, activiteit en zijn wens om het in het leven goed te doen, hangen af van zijn idee van hoe gevaarlijk de omgeving is. Als hij merkt dat zijn omgeving te gevaarlijk is, zal hij zich terugtrekken van de dreiging van de omgeving. Hij is waarschijnlijk gezonder, actiever en succesvoller als hij het gevoel heeft dat hij zijn omgeving in afdoende mate kan aanpakken.

Als deze drie punten worden begrepen, kunnen we stappen ondernemen om wie dan ook te helpen zijn leven te verbeteren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.