Let us know how it is going
2.‎1 קרא את המאמר

סוחרי התוהו ובוהו

יש אנשים שניתן לקרוא להם 'סוחרי התוהו ובוהו'. אלה אנשים שרוצים שסביבה תיראה מאוד, מאוד מטרידה. סוחר הוא מישהו שקונה ומוכר סחורות למען רווח. תוהו ובוהו הוא מצב שבו הכול נמצא בבלבול או באי-סדר. אז סוחר של תוהו ובוהו הוא מישהו שמפיץ חדשות רעות כדי לגרום לסביבה להיראות הרבה יותר מסוכנת ממה שהיא, לתועלתו האישית.

עיתונאים דוחפים את הסביבה בפרצופם של אנשים ואומרים "תראו! זה מסוכן. תראו! זה מהמם. תראו! זה מאיים". הם מדווחים על החדשות המאיימות ביותר בדרך המזעזעת ביותר, והופכים אותן לגרועות יותר ממה שהן באמת. זהו סוחר התוהו ובוהו. משלמים לו במידה שבה הוא יכול להפוך את הסביבה למאיימת. במקום שבו סוחרי התוהו ובוהו פעילים, זה טיפשי לצפות ל-"חדשות טובות".

מהו סחטן אם לא מישהו שמנסה להשיג כסף בכך שהוא אומר למישהו אחר שהוא יכול להפוך את הסביבה למסוכנת הרבה יותר?

לסוחר התוהו ובוהו יש הרבה חיילים, הרבה אנשים שהכנסותיהם תלויות בסביבה מסוכנת. אפילו רופאים לא מקבלים תשלום עבור מספר האנשים בחברה שהם גורמים להם להבריא. הם מקבלים תשלום עבור מספר האנשים החולים. באופן דומה, אם לא היה קיים פשע, לא היתה קיימת משטרה. מספר השוטרים נותן לך את כמות הפשע שחייבת להיות. ככל שיש יותר פשע, יש יותר שוטרים. ככל שיש יותר מחלות, יש יותר רופאים.

אבל לא רק הפוליטיקאי, הכתב ויצרני הנשק הופכים את הסביבה למאיימת. הרבה אנשים מעבירים את כל חייהם כסוחרי תוהו ובוהו שמדאיגים עד מוות את אלה שסביבם. מספר האנשים שעושים את זה הוא די גבוה – קרוב לוודאי אחד מתוך ארבעה. הרעיון הבסיסי הוא: "אם רק אוכל לדאוג לכך שצביקה יהיה מספיק מודאג, הוא יעשה את מה שאני אגיד לו". הם מפיצים בלבול ומורת רוח. ייתכן שהם יגידו "מעניין למה צביקה לא מתקדם?". כמובן, הם עושים את צביקה חולה.

זה מתפשט בכל החברה שצריך לגרום לסביבה להיראות מסוכנת. כמובן, יש איזורי סכנה אמיתיים בסביבה. אבל היא אף פעם לא מסוכנת כפי שגורמים לה להיראות.

עם זאת, כל אדם מאמין שיש איזורים בסביבה שלו שהם לגמרי מהממים ושהוא לא יהיה מסוגל להתמודד איתם. את זה אנחנו יכולים להגיד בוודאות גמורה, בין אם אנחנו מדברים עם יוסי, שמעון או משה, או אפילו עם פוליטיקאי או עיתונאי או שוטר. כל אדם שפוי יחסית יסכים איתך שהסביבה, וחלקים מסוימים מהסביבה, הם קצת יותר מדי בשבילו.

השפעה מרגיעה

כל דבר שיוצר סביבה רגועה נתקל בהתנגדות מצד אלה שרוצים סביבה מעורערת.

כאשר Scientology מתקדמת באיזור, הסביבה נעשית יותר ויותר רגועה. לא הרפתקנית פחות, אלא רגועה יותר. האיום בסביבה פוחת. מישהו שיודע יותר על עצמו, על אחרים ועל החיים, ושמבין דברים טוב יותר, נתקל בפחות צרות בסביבתו. למרות שהצרות אולי פוחתות רק במידה קלה, הן פוחתות.

כאשר אדם פחות מאוים על-ידי הסביבה, הוא מתחיל להשתפר. הוא חושב שהוא יכול לעשות יותר בנוגע לחיים. הוא יכול להגיע מעט רחוק יותר וכך הוא יכול להרגיע את האנשים סביבו כשהם נעשים מפוחדים או חרדים.

אז יש שלוש נקודות חשובות שצריך לשים לב אליהן במציאת פתרונות לסביבה המסוכנת:

1. הסביבה נראית לאדם כמסוכנת – הוא יסכים איתך על זה – והוא נוקט שיטות מסוימות כדי לשלוט בסביבה ולמנוע ממנה לנשוך אותו.

2. סוחרי התוהו ובוהו גורמים לסביבה להיראות יותר מסוכנת באיזורים מסוימים ממה שהיא באמת.

3. הבריאות של אדם, הפעילות והרצון שלו להצליח בחיים תלויים במידה שהוא חושב שהסביבה מסוכנת. אם הוא חושב שהסביבה שלו מסוכנת מדי, הוא ייסוג מהאיום של הסביבה. הוא עשוי להיות בריא, פעיל ומצליח יותר אם הוא מרגיש שהוא יכול להתמודד בצורה מספקת עם הסביבה שלו.

עם ההבנה של שלוש הנקודות האלה אנחנו יכולים לנקוט צעדים כדי לעזור לכל אחד לשפר את חייו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.