Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Echte Wereld

De wereld mag volgens de Handelaar in Chaos gewoon geen betere plek worden. Als mensen minder door hun omgeving eronder werden gehouden, zouden er geen nieuwe fondsen voor de politie, het leger en wapens zijn. Er zou geen cent meer aan kranten worden uitgegeven, die verhalen overdrijven om ze erger te laten lijken dan ze zijn.

Zolang politici, wapenfabrikanten en de media profiteren van criminaliteit, oorlog en slecht nieuws, zullen er mensen zijn die verwarring en onrust verspreiden.

Maar dat is de gecreëerde wereld, niet de echte. Er bestaat een kalmere omgeving achter al deze opschudding. Daarin kunnen mensen leven en zich beter voelen. Het is een wereld waarin mensen heldhaftige daden verrichten en waarin buren elkaar helpen. Het is een wereld waarin mensen tegen de verwachtingen in toch overwinnen om buitengewone dingen te doen.

Het verschil tussen een bekwaam iemand en een onbekwaam iemand blijkt uit zijn omgeving. Iemand die niet erg bekwaam is, is niet in staat om zijn omgeving aan te passen aan wat hij nodig heeft. Maar iemand die bekwaam is, kan zijn omgeving wel aanpassen zodat hij beter voortbestaat. Als hij bijvoorbeeld zijn inkomen moet verhogen om zijn groeiende gezin te ondersteunen, zal hij een manier vinden om dat te doen.

De 19e-eeuwse psycholoog had het idee dat iemand “zich moest aanpassen aan zijn omgeving”. Deze onjuiste informatie heeft mensen, groepen en volkeren geschaad. Het feit is dat iemand succesvol is voor zover hij de omgeving aan zichzelf aanpast.

Bekwaam zijn houdt het vermogen in om de dingen in de omgeving onder controle te hebben en ermee om te kunnen gaan.

Door de acties van de Handelaar in Chaos te herkennen, kunnen mensen beginnen hun omgeving beter te beheersen en in hun leven te slagen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.