Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Köpmännen i kaos

Det finns människor som skulle kunna kallas köpmän i kaos. Detta är människor som vill ha en omgivning som ser mycket, mycket oroväckande ut. En köpman är någon som köper och säljer varor för en vinst. Kaos råder när allt är förvirring eller oordning. Så en köpman i kaos är någon som sprider dåliga nyheter för att få omgivningen att verka mycket farligare än den är, till hans egen fördel.

Tidningsmän håller upp omgivningen mitt framför näsan på folk och säger: ”Titta! Det är farligt. Titta! Det är överväldigande. Titta! Det är hotfullt.” De återger de mest hotfulla delarna av nyheterna på ett så chockerande sätt som möjligt och gör dem på så sätt värre än de är. Detta är köpmannen i kaos. Hans lön står i direkt proportion till hur hotfull han kan göra omgivningen. Att förvänta sig ”goda nyheter” är dumt där köpmännen i kaos är aktiva.

Vad är en utpressare om inte någon som försöker få pengar genom att tala om för någon annan att han kan göra omgivningen långt farligare?

Köpmännen i kaos inkluderar många människor som är beroende av en farlig omgivning för sina inkomster. Och läkare betalas inte för det antal människor i samhället som de gör friska. De betalas för hur många som är sjuka. På liknande sätt, om vi inte hade brottslighet skulle det inte finnas någon polis. Antal poliser visar hur mycket brottslighet det måste finnas. Ju mer brottslighet, desto fler poliser. Ju fler som är sjuka, desto fler läkare.

Men det är inte bara politikern, reportern och vapentillverkarna som gör omgivningen hotfull. Många människor tillbringar hela sitt liv som köpmän i kaos och oroar alla omkring dem till döds. Antalet människor som gör detta är mycket högt – förmodligen en på fyra. ”Om jag bara kan få Henrik att fortsätta bekymra sig tillräckligt mycket, gör han vad jag säger åt honom att göra” är grundidén. De sprider förvirring och upprördhet. De kanske säger: ”Jag undrar varför det inte går bra för Henrik.” Det är naturligtvis för att de gör Henrik sjuk.

Det förekommer i hela samhället att omgivningen måste fås att se farlig ut. Naturligtvis finns det områden i omgivningen som faktiskt är farliga. Men de är aldrig så farliga som de fås att se ut.

Alla tror dock att det finns områden i deras omgivning som är fullständigt överväldigande och som de inte kommer att kunna handskas med. Detta kan vi säga med absolut visshet, oavsett om vi talar med Kalle, Pelle eller Olle, eller till och med en politiker eller tidningsreporter eller polis. Varje relativt förnuftig människa kommer att hålla med en om att omgivningen, eller vissa delar av den, är lite för mycket för honom.

Ett lugnande inflytande

Allt som ger en lugnare omgivning motarbetas av de som vill ha en upprörd omgivning.

Allteftersom Scientology gör framsteg i ett område, blir omgivningen lugnare och lugnare. Inte mindre äventyrlig, utan lugnare. Hotet i omgivningen minskar. En person som vet mer om sig själv, andra och livet och får ett bättre grepp om saker och ting, har mindre problem i sin omgivning. Även om det kanske bara minskar en aning, så minskar det.

När en person är mindre hotad av omgivningen börjar det gå bättre för honom. Han tror att han kan göra mer åt livet. Han kan sträcka sig ut lite längre och kan därför lugna människorna omkring honom när de blir rädda eller oroliga.

Så det finns tre viktiga saker man ska observera när man ska hitta lösningar för den farliga omgivningen:

1. Omgivningen förefaller farlig för individen – det kommer han att hålla med om – och han använder vissa metoder för att hålla omgivningen under kontroll och hindra den från att bita honom.

2. Köpmännen i kaos får omgivningen att verka farligare i vissa områden än den faktiskt är.

3. En persons hälsa, aktivitet och önskan att klara sig bra i livet beror på hans uppfattning om hur farlig omgivningen är. Om han finner att hans omgivning är för farlig kommer han att dra sig tillbaka från omgivningens hot. Han kommer troligen att bli friskare, vara mer aktiv och framgångsrik om han känner att han kan handskas tillfredsställande med sin omgivning.

Med en förståelse av dessa tre saker kan vi göra olika steg för att hjälpa vem som helst att förbättra sitt liv.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.