Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Manieren om de Dreiging te verminderen

Mensen proberen een omgeving te vinden die minder bedreigend is, of in ieder geval een manier te vinden om de omgeving waarin ze leven beter het hoofd te kunnen bieden.

Iemand heeft alles geïdentificeerd (hetzelfde doen lijken) met dat deel van de omgeving dat wel degelijk een bedreiging vormt. Als je hem zover krijgt dat hij gaat differentiëren (verschillen kunnen aangeven) en ontdekt dat er wat delen zijn van de omgeving die niet bedreigend zijn, zal hij behoorlijk wat vooruitgang boeken.

Alleen al het idee dat hij de omgeving gevaarlijk en overweldigend vindt en dat hij niet precies weet waar dat gevaar en die overweldiging vandaan komen – dat idee alleen al is een enorm stuk wijsheid. Het is nog nooit eerder bij hem opgekomen. Hij heeft het al die tijd alleen maar gevoeld.

Je kunt hem helpen door hem sommige gebieden van zijn omgeving te laten inspecteren en opmerken dat ze gevaarlijker werd gemaakt dan ze werkelijk is. Inspecteren is ergens naar kijken of iets zorgvuldig onderzoeken.

Wat je probeert te bereiken, is eenvoudigweg hem zijn omgeving te laten inspecteren en erachter te komen dat die minder bedreiging bevat dan men hem had laten geloven.

Alles wat iemand hoeft te doen, is zijn omgeving een klein beetje te bestuderen.

De resultaten kunnen opmerkelijk zijn. Zijn lichamelijke en mentale alertheid kunnen verbeteren. Je kunt zijn ambitie en de hoeveelheid activiteit waar hij bij betrokken is, laten toenemen. Zijn gezondheid zou daadwerkelijk wat kunnen verbeteren.

Wat verwacht hij? Het zou enkel het volgende kunnen zijn: dat hij gewoon niet meer zo bang is als de deurbel rinkelt. We praten nu over een hele kleine verbetering. Maar desalniettemin zou deze verbetering enorm werkelijk voor hem zijn.

Wanneer hij ’s ochtends wakker wordt, voelt hij niet langer die doodsangst dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Dit verdwijnt wellicht niet, maar wordt misschien wel minder. Hij zal een beetje actiever in het leven worden.

Hij heeft er waarschijnlijk meer baat bij dan jij verwacht en ook meer dan híj verwacht.

Hier volgen de procedures die je kunt gebruiken om dit tot stand te brengen:

1. Lees Twee Weken geen Kranten

Zeg tegen de persoon: “Lees twee weken lang eens geen kranten en dan zul je je beter voelen.”

Als hij twee weken lang geen kranten leest, zal hij zich natuurlijk beter voelen.

Zeg daarna tegen hem: “Lees nu een week lang de krant en dan zul je aan het eind van die week merken dat je je minder goed voelt. Beslis dan voor jezelf of je wel of niet aandacht aan de kranten moet besteden.”

Dit kan worden gedaan als een eenvoudig experiment. Het is zelfs geen kostbaar experiment – het is immers goedkoper géén kranten te kopen dan wel.

2. Kijk in de Omgeving rond en vind iets dat geen Bedreiging voor je is

Vertel hem:

“Kijk in de omgeving rond en vind iets dat geen bedreiging voor je is.”

Of stel dat iemand erg bang is dat er dingen op hem gaan vallen. Vertel hem:

“Kijk hier in het rond en vind iets dat niet op jou gaat vallen.”

Na een tijdje zou hij misschien ergens één ding vinden. Je moet hem dat ene ding laten vinden dat niet op hem zal gaan vallen en dan voelt hij zich veel beter. Hij zou zich zelfs kunnen realiseren dat hij dacht dat alles op hem zou gaan vallen. Hij heeft je dat al verteld, maar hij weet dat nu door zijn omgeving te inspecteren.

Je blijft de vraag stellen totdat de persoon zich goed of opgelucht voelt en zich iets gerealiseerd heeft over zichzelf, de omgeving of het leven in het algemeen.

Iedereen heeft een andere omgeving dan ieder ander, dus je zou de bewoording wellicht moeten aanpassen. Hier is echter een voorbeeld van een verkeerde vraagstelling: laten we zeggen dat iemand zich heel erg zorgen maakt over iets wat er in China gebeurt. Om tegen hem te zeggen, “Wel, wat voor bedreiging zijn de Chinezen trouwens ooit voor jou geweest, dat je je er zo’n zorgen over maakt?” werkt niet. Nu moet hij protesteren en zijn eigen gedachtegang gaan uitleggen. Hij moet zichzelf er helemaal in verdiepen om te proberen te bewijzen dat hij gelijk heeft en jij ongelijk. Gebruik dus de bewoording zoals hierboven gegeven, en pas die alleen aan als dat nodig is.

Je kunt deze techniek bij jezelf gebruiken. Je zou zeer bezorgd kunnen zijn over een probleem dat je hebt. Je kunt jezelf vragen:

“Is er iets in de buurt wat dit probleem niet in mijn richting duwt?”

Het kost je soms een paar minuten om die vraag beantwoord te krijgen.

Of je zit misschien aan je bureau, terwijl de papieren zich maar opstapelen. Alles lijkt in verwarring te zijn. Je bureau is bedekt met papieren die je aandacht vereisen. Je zou in staat moeten zijn om naar de papieren op je bureau te kijken. Zij vormen de bron van de bedreiging. Vind er iets aan dat geen bedreiging vormt. De bedreiging zal tot rust komen bij deze ontdekking.

3. Maak een Wandeling

Een andere manier om iemand naar de omgeving te laten kijken en te ontdekken dat die niet zo bedreigend is, is een techniek die “Maak een wandeling” heet. Als iemand zich niet goed voelt, laat hem dan een wandeling maken en dingen bekijken terwijl hij dat doet. Hij moet er echt naar kijken.

De reden dat dit werkt, is omdat de persoon ontdekt dat de omgeving niet bedreigend is.

“Maak een wandeling en kijk naar dingen” is het mildste advies dat je mogelijkerwijs aan iemand kunt geven, en het is bijna zeker dat het resultaat oplevert als de persoon het ook echt doet. Het is heel effectief.

4. Vind iets dat niet Vijandig tegen je is

Iemand heeft het gevoel dat mensen vijandig tegen hem zijn (onvriendelijk zijn of afkeer tonen). Vraag hem:

“Vind iets dat mensen hier in de buurt zeggen of doen dat niet vijandig tegen je is.”

of

“Is er één persoon in de organisatie die niet actief vijandig tegen jou is?”

of

“Is er vandaag iets gezegd dat niet direct en onmiddellijk vijandig tegen jou was?”

Ga hiermee door totdat de persoon zich beter voelt, opgewekter is en zich iets heeft gerealiseerd over zichzelf, de omgeving of het leven in het algemeen.

5. Omgaan met een Verlies

Iemand die net zijn vriendinnetje heeft verloren of een vrouw die haar man heeft verloren, voelt het verschrikkelijke verdriet en verlies dat dit aan alles geeft. Alles in de omgeving zal hem of haar over de verloren geliefde vertellen. Een tijd lang zal het hem of haar onmogelijk zijn om om zich heen te kijken zonder aan die persoon te worden herinnerd.

Wanneer iemands aandacht erg op iemand anders heeft gezeten, is het soms heel erg moeilijk om niet alles met die persoon in verband te brengen. Wat er gedaan moet worden, is iets vinden dat de persoon niet herinnert aan degene die hij of zij heeft verloren. Hij moet misschien lang zoeken voordat hij iets heeft gevonden.

Dit is een manier om liefdesverdriet te boven te komen. De persoon heeft alles in zijn omgeving geïdentificeerd met zijn ontsteltenis. Door zijn aandacht te richten op dingen in de omgeving die daar niet op die manier mee in verband staan, en hem dingen te laten opzoeken die hem daar niet actief aan herinneren, vindt er differentiatie plaats (de bekwaamheid om het verschil tussen twee of meer dingen op te merken). Daarvoor was er sprake van een identificatie (iets als precies hetzelfde beschouwen als iets anders). Waar sprake is van differentiatie, kunnen rede en gezond verstand terugkeren.

Zeg tegen hem: “Vind iets dat je niet herinnert aan __________ (naam van de persoon die hij of zij verloren heeft).”

Ga door met de persoon iets anders te laten vinden dat hem of haar niet herinnert aan de verloren persoon totdat hij of zij zich iets realiseert en zich beter voelt.

6. Orde brengen in iemands Leven

Door iemand een leven te laten plannen dat hij kalm en zonder bedreigingen kan leiden, wordt het leven dat hij leidt minder bedreigend.

Laten we zeggen dat de persoon zijn baan moet behouden, ook al betaalt die niet genoeg. Hij maakt geen kans om iets anders te krijgen. Hij vindt die omgeving erg vijandig. Deze man zit klem door zichzelf.

Laat hem een leven plannen dat niet zo bedreigend zou zijn. Het maakt niet uit hoe wild hij plant of hoe hij het zich indenkt. Hij zal in staat zijn om met zijn werk door te gaan en hij zal opgewekter zijn en zich veel kalmer voelen.

Het fundamentele probleem dat een persoon heeft gehad, is om in een minder bedreigende omgeving terecht te komen of, als dat niet gaat, hoe de omgeving die hij heeft beter aan te pakken.

7. Ophouden met Dingen doen die je van Streek maken

Dit is om de persoon te laten ophouden dingen te doen die hem van streek maken of ophouden met mensen te praten die hem van streek maken.

Je zou tegen hem kunnen zeggen: “Gooi wat van die dingen in je leven overboord die je van streek maken.”

Of vraag: “Wie maakt je van streek? Wel, praat een tijdje niet meer met hem.”

Of vraag hem: “Welke activiteiten zorgen ervoor dat jij je slechter voelt? Wel, doe ze gewoon een tijdje niet.”

Mogelijk kun je hem vragen: “Welke dingen in de omgeving vormen niet echt een bedreiging voor je? Goed, heb je er een paar? Goed dan. Houd je daar maar mee bezig. Besteed daar maar eens wat meer aandacht aan.”

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.